AktüelPolitika30 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor

30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 30 yaşında…
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 30, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 30 yaşında…

Parti’den yapılan açıklama şöyle:

Yeni Kıbrıs Partisi, taviz vermeksizin, fetihçi anlayış ve uygulamaları ile adanın üçte birini işgal altında tutan TC’nin sivil asker bürokrasisinin denetimindeki hem siyasi parti, tarikat ve hemşeri derneklerince, hem de yeraltı ve yerüstü paramiliter teşkilatlarıyla desteklenen ve yerli işbirlikçileriyle korunan Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş yurdumuzun yeniden birleşmesi için 30 yıl boyunca sürekli mücadele verdi, mücadele verenlerle birlikte oldu…

TC’nin dayattığı fetihçi politikaların bir aracı olan demografik yapının, tapu kayıtlarının ve yerleşim yerleri isimlerinin değiştirilmesi, eğitim sisteminin Türkiye’ye entegre edilmesi, Sunni İslamcı tarikatların daha etkin olması için maddi, manevi yardımlar gibi asimilasyon politikalarının yıllarca uygulanması ile Kıbrıs’ın kuzeyi artık Türkiye’nin bir iline benzemektedir. Türkiye’nin deniz aşırı sömürgesi olan Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşam dayatılan sosyo-ekonomik politikalarla her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Türkiye’nin yerel alt yönetimi olan organın fonksiyonu her geçen gün daha da azalmaktadır. Görünüşte varmış gibi olanların bile işlevlerinin kalmadığını her gün gazetelerde haberi çıkan burdaki resmi-gayri resmi atanmış TC’li bürokratların faaliyetlerinden anlamak mümkündür. TC yardım heyeti eskiden bir bina ve bazı memurlarken, ismini de değiştirerek artık koca binalara sığamayan buradaki bürokrasinin doğal parçası olmuştur.

YKP, 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir …

YKP, 30 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır…

30 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor…

Biz, 30 yıllık mücadele tarihimizle

vardık, varız, var olacağız…

Mücadelemiz sürüyor, biz kazanacağız…

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık