AktüelDünya2018’de göçe maruz kalanların sayısı 71 milyona yaklaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2018 yılında mültecilerin ve yerlerinden olanların sayısının ilk kez 70 milyonu aştığını bildirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 20, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Cenevre’de açıklamada bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (HCR), 2018 yılında savaşlar veya baskılardan dolayı 70.8 milyon kişinin evlerini veya ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Bir yıl içerisinde mülteci ve yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyon arttığı kaydedildi. Göçe maruz kalanların sayısı ilk kez 70 milyonu aşarak, rekor düzeye ulaştı.

Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Zira Venezuela krizi, bu verilere sadece kısmen yansıtıldı. Venezuela’daki ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle bir kaç yılda 4 milyon kişi ülkeyi terk etti. HCR, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Venezuelalı mültecilerin çoğunun uluslararası korumaya ihtiyacı olduğunu belirtirken, sadece 500 bininin resmi olarak iltica talebinde bulunduğunu kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bu küresel belirtilerin kötü yönde ilerlediğini belirtirken, BM Güvenlik Konseyi’nin “İnsani sorunlar tartışıldığında birlik sağlayamadığı” eleştirisinde bulundu.

Mülteci ve göçmenlere ilişkin genellikle “zehirli bir dil” kullanıldığı tepkisinde bulunan Grandi, buna rağmen bir el açıklığı ve dayanışma da gözlemlediklerini kaydetti. Yeni bir Dünya Mülteciler Paktı yapılmasından bu yana farklı aktörlerden 6 milyar doları aşkın para toplandığı belirtildi.

HCR, her gün evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişiye yardım için çabaların arttırılması gerektiğini belirtti. ABD’nin milyonlarca göçmeni sınırdışı etmeye hazırlandığı bir sırada, Grandi iltica talebinde bulunmak isteyen herkesin, bunu yapabilmesi gerektiğini kaydetti.

2018’de evlerinden kaçmak zorunda kalanlar, her 108 kişiden birine denk geliyor. 10 yıl önce bu rakam, 160 kişiden birini oluşturuyordu. 2018’deki iç göçe maruz kalanların sayısı 41,3 milyon kişiydi. Bu da bir yıl içerisinde 10 milyondan fazla artış olduğunu gösteriyor. Grandi, Suriye’nin bu konuda kaygı verici olarak kalmaya devam ettiğini belirtti.

Mültecilerin sayısı ise bir yılda 500 bin artarak 25,9 milyona çıkarken, iltica talebinde bulunanların sayısı 3,5 milyona ulaştı.

HCR, 2018 yılında evlerinden olan yeni kişilerin sayısının, bu duruma yönelik çözüm çabalarını aşmaya devam ettiğini belirtti. Toplamda 2,9 milyon kişi evlerine geri döndü. Bunların 593 binini mülteciler oluşturuyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık