AktüelGazeddablog1994: İki Devlet Politikası ve Özerklik önerisi – Ediz Kanatlı

Bülent Ecevit: "Türkiye ile KKTC arasında bir özerklik anlaşması imzalansın, KKTC dış ilişkiler ve savunma alanında Türkiye’ye bağlanıp, içişlerinde tümüyle özerk olsun"
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 25, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Bülent Ecevit: “Türkiye ile KKTC arasında bir özerklik anlaşması imzalansın,  KKTC dış ilişkiler ve savunma alanında Türkiye’ye bağlanıp, içişlerinde tümüyle özerk olsun”

Yeni bir siyasetle yeni bir bakış açısı ile görüşmelere gidileceği algısını topluma kabul ettirmeye çalışanlar, tarihin tozlu sayfalarından en eski politikaları allayıp pullayıp önümüze koyuyorlar. 1994 yılında çözüm arayışları devam ediyor, gelinen süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyeliği süreci tartışmaları yaşanıyor. Sürece karşı çıkan Türkiye diyalog kanallarını kapatıp KKTC ile birlikte görüşme masasındaki siyasetini değiştirdiği söylemini geliştiriyor.  Federasyonu görüşmeyelim, entegrasyonu hızlandıralım söylemleri günümüzdeki gibi aynen konuşulmaya tartışılmaya başlıyor.

 Bülent Ecevit, KKTC’ yi tanımayanlarla Kıbrıs sorununu görüşmenin reddedilmesi gerektiğini belirttikten hemen sonra, Türkiye ile KKTC arasında bir özerklik anlaşması imzalanmasını, KKTC’nin dış ilişkiler ve savunma alanında Türkiye’ye bağlanıp, içişlerinde tümüyle özerk olması tezini ileri sürüyordu.

KKTC Ecevit’in önerilerinin yaşama geçirilmesi için  gerekli alt yapı çalışmalarını başlattı. Meclisi  Ağustos 1994’te 47 sayılı kararıyla yeni politikasını açıkladı. Aşağıda okuyacağınız kararlar  ve söylemler günümüzdekiler ile farksız.

KARAR NO:47/1/1994: KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN GELİŞMELERLE İLGİLİ KARAR

2. Kıbrıs Türk Halkının siyasi eşitliğini  ve ayrı egemenlik hakkını  inkar eden ve  en doğal adalet ilkelerine ters düşen  Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararının yürürlükte  olduğu ve  Rum Yönetiminin  Avrupa Birliğine tek yanlı  tam üyelik girişimlerini ısrarla  sürdürdüğü bir ortamda, Güven Yaratıcı Önlemler yönünde  yapılacak görüşmelerden bir yarar sağlanamaz. Dolayısıyla görüşme yapılamaz; ancak bu aşamada  sadece yukarıda belirtilen engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik temas  ve girişimler sürdürülebilir.

4.Rum  Yönetiminin  yukarıda belirtilen girişimleri  karşısında, Kıbrıs Türk Halkının  temel hak, çıkar ve özgürlüklerini korumak, siyasi ve ekonomik alanlarda   karşılaşabilecek zorlukları  göğüsleyebilmek , Kıbrıs Rum Yönetiminin sahte bir  ünvan altında  Kıbrıs’ı Avrupa  Birliğine üye  yapmak girişimini  önlemek amacıyla, KKTC Cumhuriyet Meclisi  gereken önlemleri almak kararlılığını duyurur ve  Rum – Yunan ikilisinin  askeri ve savunma alanlarında  aldıkları önlemlere denk  önlemlerin  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında , dışişleri savunma  ve güvenlik alanlarında  yapılacak andlaşmalarla  alınmasını kaçınılmaz bir zorunluluk olarak gördüğünü vurgular, ekonomik alanda  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile  Türkiye Cumhuriyeti arasında tüm kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması  ve ekonomik entegrasyonun tamamlanması için  Hükümetin gereken girişimleri  süratle başlatması gereğini ortaya koyar.

5.Saptanacak yeni parametreler öngörüldüğünden , Meclislerimizin başta 15 Mart 1984 tarih ve 6 sayılı  Kararı ile  15 Mart 1985 tarih ve 36 sayılı Kararı  olmak üzere, Federasyonu  tek çözüm şekli olarak öngören  Kararlarını  yürürlükten kaldırır. (Kararların tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz)

Kaynak: Türk Dış Politikası  1980 – 2001 2. cilt, AB Türkiye ilişkileri Türk Yunan İlişkileri ve Kıbrıs sorununa etkisi, Baskın Oran, KKTC Meclisi kararları http://www.cm.gov.nc.tr/KibrisKarar

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık