AktüelEkolojiZehirleniyoruz!

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik Santrali’nde kullanılan düşük kaliteli yakıtın sebep olduğu çevre kirliliği ve bu kirliliğin halk sağlığı açısından yarattığı vahim risklerle ilgili bir açıklama yayınladı:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 5, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik Santrali’nde kullanılan düşük kaliteli yakıtın sebep olduğu çevre kirliliği ve bu kirliliğin halk sağlığı açısından yarattığı vahim risklerle ilgili bir açıklama yayınladı:

İnsan haklarının sağlıktaki karşılığı olan hasta haklarının, yasal mevzuatımızda  hala yer almamış olmasından duyduğumuz üzüntünün yanı sıra, göz göre göre Teknecik Santrali’ne hala filtre takılmaması bir UTANÇDIR, santralın çevreye verdiği zarar bir CİNAYETTİR!

Toplum sağlığını korumak devletlerin ve hükümetlerin anayasal yükümlülüğüdür. Hasta hakları kapsamında Koruyucu Önlemlerin Alınması Hakkı genel olarak 3 başlık altında toplanır; birincil önlem “sağlık etkileri ortaya çıkmadan önce müdahale etmek”, ikincil önlem “hastalıkları en erken zamanda belirlemek için tarama” ve üçüncü önlem ise “hastalığı teşhis sonrası yavaşlatmak veya durdurmak için yönetmek”. Ülkemizdeki çevre kirliliği, atık suların denizlere dökülmesi, asbestli borulardan su kullanımına devam edilmesi, CMC atıklarının hala duruyor olması ve özellikle son günlerde sosyal medyada da tepkilere yol açan Teknecik Santrali’nden çıkan duman, toplum sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmektedir.

Bir çok kez bu konulara değinmiş, önlem alınması için baskı oluşturmuş bir Dernek olarak kamudaki yetkililerin bu konuda denetim gücünü göstermekten kaçınması, bacasından duman tüttüren işletmeye yaptırım uygulamak için bir adım bile atmaması gerçekten düşündürücüdür. Toplum sağlığını korumakla yükümlü olan devlet ve hükümet yetkilileri, görevlerini yerine getirmeyerek hastalıklara davetiye çıkartmaktadır.

Bir kez daha yetkilileri, Koruyucu Önlemlerin Alınması hakkını  ihlal etmekten vazgeçerek toplum sağlığı için önlem almaya, alınan yakıtın kalitesini denetlemeye ve Teknecik Elektrik Santrali’ne  derhal filtre takılması için adım atmaya çağırıyoruz!

Çevre ve hasta hakkımızın korunmasını ve sağlığa hak temelli bir yasal zemin oluşturacak olan “hasta hakları yasa tasarısının” yasalaşmasını talep ederiz.   En başta hasta ve hasta yakınlarına, genelde de tüm topluma bizi yönetenler üzerinde hep birlikte  baskı oluşturabilmek için birlikte harekete geçmek için açık  çağrıda bulunuyoruz!

Fotoğraf: Gülden Plümer Küçük

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık