AktüelGazedda'nın GündemiYKP eyleme katılım çağrısı yaptı

Yeni Kıbrıs Partisi, polis tarafından yasaklanan ancak örgütler tarafından yapılacağı duyurulan eyleme katılım çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 15, 2020
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Yeni Kıbrıs Partisi, polis tarafından yasaklanan ancak örgütler tarafından yapılacağı duyurulan eyleme katılım çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

Toplantı, gösteri yürüyüşü ve örgütlenme hakkı demokratik ve çoğulcu toplumun temel gereksinimlerindendir ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifade hürriyeti, toplantı ve gösteri hürriyeti madde 18, 19 ve 20’de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) ise madde 10 ve 11’de düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kıbrıs’ın kuzeyinde iç hukukun parçasıdır.

YKP, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını kullanarak bugün sokakta olacaktır. Bugün eylemlerin engellenmesi daha önceki ilgili AİHM kararlarının da ihlal edileceğini, onların da emsal olarak önümüzde durduğu, müdahalelerin daha önce de olduğu gibi AİHM’de dava açılmasına zemin hazırlayacağını hatırlatırız. Kıbrıs’ın kuzeyindeki alt yönetimi uluslararası hukuka saygılı olmaya çağırırız… Bu çerçevede YKP, dünkü açıklamasını tekrarlar:

“Maraş’ta piknik” provokasyona cevap için halkımızı sokağa çıkmaya, tepki göstermeye çağırırız.

YKP, Bugün, 15 Kasım’da sokakta olacak herkesle dayanışır, mücadelelerini selamlar…

YKP, üyelerini, sempatizanlarını, parti dostlarını bugün, 15 Kasım, Pazar saat 14’te Pronto çemberinde buluşmaya ve valilik gibi hareket eden tabelasında elçilik yazan yere yürümeye, sokakta olanlarla birlikte mücadeleye davet eder…

YKP, halkımızı bugün sokakta olmaya çağırır, eylemlere destek olmaya davet eder…

Kuklanın kuklalığı ile övündüğü koşullarda isyanımız kuklacıya…

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..