AktüelGazedda'nın GündemiYKP: Acenta seçime hayır

YKP Boykot Eylem Komitesi yayımladığı basın açıklamasıyla, rejimin göstermelik bir çemberde demokrasi oyunu oynadığı ifade edilerek, bu oyunu oynamaya hevesli pek çok yerli temsilci de olduğunu kaydetti ve oyunu reddetmeye çağırdı. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 21, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

YKP Boykot Eylem Komitesi yayımladığı basın açıklamasıyla, rejimin göstermelik bir çemberde demokrasi oyunu oynadığı ifade edilerek, bu oyunu oynamaya hevesli pek çok yerli temsilci de olduğunu kaydetti ve oyunu reddetmeye çağırdı. Açıklama şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyinin her yanını her şeyini kuşatma altına alan TC Yönetimi, yarattığı vitrinin süslerinden olan “meclis”i yenilemeye karar verdi. Yıllardır tekrarlanan bu oyunun temsilcileri de hemen sıraya girdiler. Rejim, istirdat projesi, (Osmanlının kaybettiği toprakları geri alma) çerçevesinde adım adım ülkemizin kuzeyindeki her şeyi kontrol altına almış, taşıyla toprağıyla kısacası herşeyi ile toplumumuzu yok etme noktasına getirmiştir. Fetihçi zihniyet Cenevre konvansiyonlarına rağmen TC den taşıdığı yüzbinler ile nüfus yapısını değiştirmiş, tüm kurum ve kuruluşları kontrolü altına almış, son olarak da AKP döneminde radikal islamın temellerini atarak laik toplum yaşamımıza da müdahale etmiştir.

Bir ülkede seçim niçin yapılır? O ülkede yaşayan halkın iradesinin yönetime yansıması için. Nüfus yapısı değiştirilen ülkemizin kuzeyinde toplumumuzun iradesinin yansıması mümkün değildir. Her seçimde olduğu gibi burada da seçim değil atamalar yapılmaktadır. Şimdi de öyle olacaktır.

Rejim bir çember çizmiştir. Bu göstermelik çemberde demokrasicilik oyunu oynanmaktadır. Bu oyunu oynamaya hevesli pek çok yerli temsilciler de bulunmaktadır. Her şeyin farkında olan bu yerli temsilciler, yaratılan vitrini meşru kılmaya çalışmakta ve toplumun yokoluş sürecine katkıda bulunmaktadırlar.

Yeni Kıbrıs Partisi yıllardır bu gerçekler ışığında rejim tarafından dayatılan her şeçimi kendi koşullarında değerlendirerek, ya katılarak ya katılmayarak ama her iki durumda da rejimi deşifre ederek boykot çağrısı yapmıştır. YKP, önümüze koydukları ve adına seçim dedikleri göstermelik oyunun içinde yer almamaktadır. Halkımızı da bu çizilen çemberin içinde yer almamaya, çemberin dışında bu oyunu reddetmeye çağırmaktadır.

Artık yeter! gün direnme boykot günüdür. Her cephede boykot. Evde, iş yerinde, sokakta ama her yerde boykota katılalım. Bu varlığımız için bir zorunluluktur aynı zamanda da bir görevdir.

Boykot Eylem Komitesi adına

Rasıh Keskiner

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık