AktüelEkolojiYeryüzündeki tüm nehirlerin yüzde 60’ında yılda en az bir gün su akışı kesiliyor

Uzmanlar, nehir sularındaki azalmanın iklim krizi, yoğun arazi kullanımı ve kaynakların tüketimiyle ilişkili olduğunu kaydetti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 19, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Senckenberg Tabiat Araştırmaları Derneği tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, dünyadaki tüm nehirlerin yüzde 60’ında önemli oranda su kıtlığı meydana geliyor.

Çalışmada yer alan araştırmacılar, yeryüzündeki tüm nehirlerin yüzde 60’ında ortalama olarak yılda en az bir gün su akışının kesintiye uğradığını ortaya çıkardı.

Çoğu insan nehir yakınlarında yaşıyor

Çalışma için ilk kez dünya çapında tüm nehirlerin verilerini kaydederek su seviyelerini ölçen uluslararası araştırma ekibi, Mısır‘da Nil Nehri, Çin‘de Sarı Nehir ve Kuzey Amerika‘da Rio Grande gibi büyük akarsularda meydana gelen yıllık su kaybının, neredeyse suların yılda bir gün tamamen kesilmesine denk geldiği sonucuna vardı.

Uzmanlar, dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kaybının meydana geldiği büyük nehirlerin yakınında yaşadığına dikkat çekti.

Bazı bölgeler kuraklıktan daha fazla etkilendi

Su Ekolojisti ve Senckenberg Tabiat Araştırmaları Derneği Genel Müdürü Klement Tockner, nehir sularındaki azalmanın milyonlarca insanın suya erişiminde zorluklarla karşılaşmasına yol açabileceği gibi nehir ekosistemi ve doğa üzerinde de derin olumsuz etkilere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Tockner, tüm kıta ve iklim bölgelerindeki nehirlerin su seviyelerinin düştüğünü kaydetti ve bu gelişmenin özellikle Hindistan, Batı Avustralya, Afrika Sahil Kuşağı gibi dünyanın kurak bölgelerindeki akarsuların daha yoğun şekilde etkilediğini ifade etti.

Bu bölgelerdeki akarsuların yüzde 99’unun zaman zaman kuruduğu da belirtiliyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık