AktüelEkolojiYarkıner: Makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıt aynı değil

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıtın aynı olmadığını belirterek, Kıb-Tek’in kullanacağı yakıta yapılan tahlilleri sorguladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 21, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıtın aynı olmadığını belirterek, Kıb-Tek’in kullanacağı yakıta yapılan tahlilleri sorguladı.

Yarkıner, “Hangi yakıtın, hangi limitine uygundur?  KIB-TEK’in kullanacağı yakıtın evsafını, uygunluğunu ve kabulünü KIB-TEK’in kadrolu personelinden kimler yapıyor veya neden yapmıyor/yapamıyor?” diye sordu.

Yarkıner konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada,  KIB-TEK mühendislerinin geçerli ve gerekçeli olarak beyanlarının ve imzalarının bulunmadığı belgelerin muteber olmadığını savunarak, KIB-TEK’in planlı bir şekilde yok edildiğini ileri sürdü.

Makinalarda görülen hasarın “evsafına uygun olmayan yakıt kullanımından’’ kaynaklandığını savunan Yarkıner, “Gemiden, geminin üzerinde bulunan yetkisiz heyet huzurunda alınan numunelerin tahlilleri ile topluma doğru olmayan şekilde bilgilendiriliyor. Yeni tedarik edilecek gemideki yakıtın analizi ile bir önceki yakıtın kullanılmasından kaynaklanan kırılmanın ne alakası var?” dedi.  

Makinaların yakıt donanımları ve diğer iç yüzeylerinin evsafına uygun olmayan yakıt kullanımı nedeniyle hasara uğradığını savunan Yarkıner, söz konusu yakıt kullanımına devam edilerek hasarın artırıldığını, bu şekilde devam edilirse de revizyona (yenileştirme) kadar gidecek bir sürecin başlayacağını ileri sürdü.

“KIB-TEK’teki mühendislerimize sesleniyorum; Lütfen ayrı bir platform oluşturunuz ve mesleki sorumluluklarınızı yerine getiriniz, günaha ortak olmayınız” diyen Yarkıner, bu tahlil yöntemi ve katılımcı listesinin şartnamenin neresinde yazdığını sordu.

“Denetleme, makinaların hasara uğradığı yerden başlamalıydı”

Konu hakkında Makina Mühendisleri Odası’nın açıklamasına neden kulak tıkandığını da soran Yarkıner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tahlilin, hatanın aklanması süreci olacağını söylemiştik. Yeni gelen yakıtın muayenesinde, sanki görevinizmiş gibi, sanki sözleşmelerde siz teknik kabul heyetiymişsiniz gibi görev aldınız. Zaten bizim memleketimizin en büyük sorunu da budur. Çözüm üreteceksiniz diye yanlış yerde, yanlış zamanda, yeterli derecede bilgi ve vizyon sahibi olmadan yanlış sonuçların bulunulmasıdır.

Denetleme, Makinaların hasara uğradığı yerden başlamalıydı. Bu kırılmaların nedenini Makinaların yakıt donanımlarındaki yakıt numunesini, KIB-TEK depolarında daha önce alınmış yakıt numunesini ve makinalardaki yağlama yağı numunesini ayrı ayrı alarak 3 farklı yerde analiz yaptırmanız gerekirdi. Bu analizlerde referans alacağınız teknik kriter de “Makinaların Kitabında Yazan’’ yakıt spesifikasyonları ve yağ spesifikasyonları olacaktı.”

Yarkıner, KIB-TEK’i kurtarma mücadelesine devam edeceklerini vurgulayarak, bazı önerilerde bulundu.

Makina Mühe ndisleri Odası’nın önerileri şöyle:

Öneriler

“Mevcut hasarların nedenleri ile ilgili KIB-TEK mühendisleri olarak inceleme yapınız  ve sonuç raporunu kamu ile veya odalarınız ile paylaşınız.

Denetleme ve Teftiş Heyeti;  Mesleki gelişiminiz KIB-TEK’teki ihmalleri ortaya çıkarabilecek seviyede değildir. Birliğimizden teknik destek alınız. Teftiş Heyetinizi KIB-TEK’in; ihtiyaçlarını tespit, tedarik, envantere kayıt ve ödenen bedeller açısından denetleyiniz. Tedarik edilen malzemenin ne zaman, nerede, niçin kullanıldığının hesabını sorunuz.

Denetleme ve Teftiş Heyeti; 233/2021 Sayılı ihaleyi incelemek üzere teknik bir soruşturma heyeti oluşturmanız, ihale listesinin altında imzası olan mühendislerden; “ihale konusu olan major bakım ihtiyaç listesi gerekçeli inceleme ve mukayeseler ile tarafımızdan tespit edilmiştir“ beyanını almanız kamu ile paylaşmanız hususunu istirham ederiz.

Sayın Başbakan Yardımcısı; Yakıt evsafının şartnameye yazılırken, makina üreticisinin belirlediği evsafta olup olmadığının kontrol edildiğini, teknik şartnamede yazılı limitler ile makina kataloğunda yazılı değerlerin aynı olmasını sağlatmanızı istirham ederiz. 

KIB-TEK’te ihtiyaç duyulan idari ve teknik sistemlerin ve sorumlulukların belirlenmesi için “KIBTEK İşletme Esasları“ belirlensin. Yakıtın kaliteli veya kalitesiz tartışması Bakan tarafından yapılmasına gerek duyulmasın. İlgili mühendis ihtiyaç duyulan açıklamayı sorumluluğuna istinaden açıklayabilsin ve gerektiğinde hesabını verebilsin.

İlk göreve gelirken Başbakan Yardımcısının da iddia ettiği, şaibelerden arındırılması  için seferberlik başlatılsın, meclis soruşturması tamamlansın. Bu maksatla ihtiyaç duyulduğunda KTMMOB ve bünyesindeki Odalar bir vücut gibi size destek olacaktır.

Makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıt aynı değildir.

Evsafına uygun olmayan ve makinalarda kullanılan yakıt yağlama yağının evsafını kaybetmesine de neden olmuştur. Bu durumda makinaları kullanmayınız.

Makinalarda kullanılan ve hasar veren yakıtın temizlenmesi için; Yakıt donanımındaki ve yağlama donanımındaki değişen parçaları değiştiriniz makinaları, yağlarını değiştikten sonra, yüksüz durumda mazot ile çalıştırınız, yüzeylerdeki kötü yakıt kaynaklı oksitlerin, partiküllerin temizlenmesini ve evsafını kaybetmiş yağlama yağının artıklarının temizlenmesini sağlayınız. Makinaların mazot ile de start almaması halinde arıza kayıtlarını yapınız ve kamu ile paylaşınız.

Sayın Başbakan Yardımcısı; İhale Yasasını eleştiriyorsunuz fakat ihale yasasında eleştirdiğiniz hususlar şaibeli tedarike imkân verilmesini engelleyen hususlardır.  (siz 233/2021 Sayılı şaibeli ve ihale mevzuatına aykırı ihale sürecini devam ettiriyorsunuz)  Bu mevzuatın hazırlanmasında çok emeği olan ve bu mevzuattan şaibesiz istifade ederek rekabetçi ihaleleri sonuçlandıran eski MİK Başkanlarının görüşünü de almanızı öneririz.

Sayın Başbakan Yardımcısı; Daha önce de tedarik edilen yakıtın çevreye verdiği zararları belgelemek için fotoğraflar yayınladınız. Bütün fosil yakıtlar zaten çevreye zararlıdır. Fosil yakıtın limitler üzerinde olup olmadığının tespiti için ülkenin emisyon faktörü belirlenmeli ve çevreye verdiği zarar bu faktördeki değere göre mukayese edilmelidir. Sizden önceki dönemi bu şekilde eleştiriyorsunuz ancak durum aynı değildir. Makinalarda kullandığınız yakıt kısa sürede makinalarda arıza yaratmıştır. Yani güncel durum çevre kirliliği ile sınırlı değildir.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık