koronavirus“Ya örgütlenip açlığımıza son vereceğiz ya da tek tek kalıp açlığa terk edileceğiz!”

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Koitesi, koronavirüs nedeniyle yaşanan açlığa ve ekonomik bunalıma değinerek, ya örgütlenilip açlığa son verileceğini ya da açlığa terk edileceğini bildirdi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 7, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Koitesi, koronavirüs nedeniyle yaşanan açlığa ve ekonomik bunalıma değinerek, ya örgütlenilip açlığa son verileceğini ya da açlığa terk edileceğini bildirdi. Açıklama şöyle:

İşçi Kardeşler, Emekçi kardeşler

Son üç haftadadır Kıbrıs’ın kuzeyinde korona virüs nedeni ile evlere kapatıldık. Dünyayı saran bu virüs birçok ülkede işçilerin ve emekçilerin bizim gibi eve kapatılmasına neden oldu.

Hükmet edenler herkese “evde kal güvende kal” sloganı ile çağrı yaparken evde kalan biz işçilerin ve emekçilerin nasıl geçineceğimizi dikkate bile almıyorlar. Sokağa çıkamadığımız için herkesin nasıl geçindiğini kestirebiliyoruz. Parası olan en temel yiyecek ihtiyaçlarını bırakın çok daha ala yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Oysa biz çalışamadığımız için ya işten durdurulduğumuz için ya da çalışamadığımız için yevmiye alamıyoruz. Kendi karnımızı, çocuklarımızın karnını doyuracak para olmayınca da aç kalıyoruz.

Aç kalan bazı kardeşlerimizin sosyal medyadan yardım için çağrı yaptıklarını görüyoruz.  Diğer yandan birkaç para babası kırıntı yardım yaptıklarını ilan ederek kendilerinin reklamlarını yapıyor. Kızılay, Vakıflar ve belediyelerden yemek yardımı isteyebilenler yardım almakta zorlanıyor. İki-üç gün aç giden kardeşlerimiz vardır.

Kardeşler,

Bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu bu günlerde ne yapacağımızı bilemez durumda kendimizi hissedebiliriz. Ama yalnız değiliz! Bulunduğumuz lojmanlarda, komşu lojmanlarda da arkadaşlarımız vardır. Onlar da bizim gibi aynı durumdadır.  Cep telefonu olan kardeşlerimiz aracılığı ile sanal ortamda iletişim kuralım. Onlarla birlikte örgütlenmeye gidelim.  Onlarla birlikte ortak taleplerimizi gerek sanal ortamda gerekse de basın yoluyla duyuralım. “Açız yardım edin” kelimeleri ile duyuru bile yeter.

Tek tek yalnız ve böylece de zayıf olduğumuz için aç bıraktırılıyoruz.  Hatta bazılarımız açlık nedeni ile ya hasta olacağız ya da öleceğiz. Buna DUR demeliyiz! Tek tek nasıl ki zayıf kalıyoruz BİRLİK olduğumuzda güçlü oluruz!

Yalnız değiliz!

Bizi bu yokluklara iten yöneticilerin keyfvari hareket etmelerini son verelim. Sadece kendi yandaşlarına değil ülkenin her köşesinde olan tüm aç işçi kardeşlerimize yiyecek dağıtımını sağlamak için duyarlı insanların da desteği ile örgütlenmeliyiz. Her mahallede üç-beş kişi ile de olsa komiteler oluşturalım. Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal medyada oluşturulan gruplara mesajlar atalım.  Bu gruplar üzerinden basına sesimizi duyuralım. Ülkede ne kadar aç insan olduğu hep beraber haykıralım.

Ya örgütlenip açlığımıza son vereceğiz ya da tek tek kalıp açlığa terk edileceğiz!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık