koronavirus“Vatandaşlarınız Kıbrıs’ın kuzeyinde esaret altında yaşam mücadelesi veriyor”

Güneyde çalışan işçiler, Birleşmiş Milletler'e karşı karşıya oldukları haksız kararlarla ilgili bir mektup göndererek, Kıbrıslıtürk çalışanlara yaşatılan çifte standarta dikkat çekti. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 18, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Güneyde çalışan işçiler, Birleşmiş Milletler’e karşı karşıya oldukları haksız kararlarla ilgili bir mektup göndererek, Kıbrıslıtürk çalışanlara yaşatılan çifte standarta dikkat çekti. Açıklama şöyle:

UNFICYP Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın dikkatine;

Bu mektubu, COVID-19 sonucunda adanın kuzey yarısında yaşayan ve güneyinde çalışan Kıbrıslıtürk özel sektör çalışanlarına yaşatılan çifte standarta dikkat çekmek için yazıyoruz.

Bilindiği üzere covid-19 pandemi ilan edildiği tarihten itibaren Kıbrısta iki taraf arasında ortak bir sağlık komitesi kurul(a)madı, malesef  bunun kötü sonuçlarını yaşadık  ve daha büyük sorunların gelecekte bizi bekliyor olma endişesini  yaşıyoruz.

İlkin Kıbrıslıtürk işçilerin adanın güneyine geçişlerinde yaşanan aksaklıkların, sağlık amaçlı ancak pandeminin verdiği zorluklar nedeni ile hoşgörü ile karşılamaya çalıştık.

Ancak son yaşananlar bunun sağlıkla ilgisinin kalmadığı, yaşatılan bu uygulamaların bizleri göçe zorlayan baskı yönetemleri olduğunu derin kaygı ile izliyoruz ve buna bir dur denmesi için sizlerin yardımını talep ediyoruz.

Bizlere yapılan haksızlıkları eminiz ki sizlerde görüyorsunuz ama tekrar etmekte fayda görüyoruz.

Sağlık Üst Komitesi’nin almış olduğu haksız kararları olduğu gibi paylaşıyoruz.

“3. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat:23:59’a kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.”

“4. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat23:59’a kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.”

“10. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.”

“20. Yasaklanmamış iş kollarında görev yapan Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.”

“21. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.”

Görmüş olduğunuz gibi bu kararların tutarsızlığı açıkça ortadadır ve buna bunca zamandır itiraz etmemize rağmen ısrarla görmezden geliniyoruz.

Daha önce iç  yargıyı kullanmamıza rağmen alınan keyfî kararlar artık adanın kuzey yarısında olan ve uluslararası hukuk tarafından karar altına alındığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nın alt yönetimi altında olan yapının, TC’deki gerici diktatörel iktidarın telkinleri ile yönetildiğinin

Açık göstergesidir.

Vatandaşı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine ve aynı zamanda vatandaşı olduğumuz Avrupa Birliği’ne açık çağrımızdır.

Vatandaşlarınız burada esaret altında yaşam ve varolma mücadelesi veriyor.

Bizlere yaşatılan bu baskı ve eşitsiz uygulamaları uluslararası toplumun dikkatine sunmanızı talep ediyoruz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık