AktüelGazedda'nın GündemikoronavirusUzaktan kesintisiz eğitim için pazartesi sabahı zili çalıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Milli Eğitim Bakanlığı MEB TV ve BRT iş birliğinde televizyon ve web sitesi üzerinden uzaktan eğitimin Pazartesi sabahından itibaren başlayacağını duyurdu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 13, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Milli Eğitim Bakanlığı MEB TV ve BRT iş birliğinde televizyon ve web sitesi üzerinden uzaktan eğitimin Pazartesi sabahından itibaren başlayacağını duyurdu.

Nazım Çavuşoğlu Bakanlıkta saat 14.30’da düzenlediği basın toplantısında Eğitim Bakanlığı’nın tüm kadrolarıyla yaşanacak eğitim kayıplarını minimize etmek için yoğun bir çalışma sürdürdüğünü, öğrencilerin pazartesinden itibaren, BRT’den ve mebnet.net sitesinden ders programlarını takip edebileceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, TV’de yayınlanan programların Bakanlığın web sitesine de yükleneceğini ve buradan tekrar izlenip dinlenebileceğini ifade ederek, sınav haftaları veya kolej sınavlarıyla ilgili ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını istediklerini, eğitim kayıplarının boyutu ortaya çıktıkça gerekli çalışmaların yapılarak bu kayıpların en aza indirileceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye’de olduğu gibi bir EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kurulması konusunu projelendirip İşbirliği Ofisine ilettiklerini, fakat şu an fiber altyapıya ihtiyaç duyulduğunu ve maliyet tarafının henüz onaylanmamasından dolayı hayata geçemediğini de belitti.

Çavuşoğlu bu sürece olumlu katkı ve destek sunan BRT Müdürü ve yetkilileri ile öğretmen sendikalarına teşekkür etti.

Açıklamanın tam metni

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun pazartesi başlayacak olan kesintisiz eğitim ile ilgili basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Ülkemizde son dönemde yaşadığımız koronavirüsü ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak okullarımızın eğitime ara vermesi nedeniyle, eğitim kayıplarımızın yaşanmaması için Bakanlığımız MEB TV ile BRT iş birliğinde ders programlarının yayınlanması kararı alınmıştır. 

1- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak 10 Mart 2020 tarihinde Bakanlığımız bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten tüm kreş, okul öncesi, ana okul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej,  meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, üniversite, dershaneler ve kurs/etüt merkezlerine eğitime 15 Mart 2020 tarihine kadar ara verilmiş olup, yine 12 Mart 2020 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile Bakanlığımız bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten tüm kreş, okul öncesi, ana okul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, üniversite, dershaneler ve kurs / etüt merkezlerinde eğitime ara verilmesine yönelik karar  22 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, 3 Nisan’a kadar olan okullardaki tüm sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler askıya alınmış, sinema, konser, festival ve diğer kitle toplantıları 22 Mart ‘a kadar iptal edilmiştir.

2- Aldığımız kararlar neticesinde tüm okullarımızda temizlik ve sterilize çalışmaları yaparak kullarımızı dezenfekte etmiş bulunmaktayız, bu çalışmalarımız tüm okullarımızda kesintisiz devam edecektir.

3- Bakanlığımız bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten tüm kreş, okul öncesi, ana okul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, üniversite, dershaneler ve kurs/etüt merkezleri dezenfekte çalışmaları ile ilgili denetimimiz bakanlığımızca sürdürülmektedir.

4- Eğitimimizde oluşan kayıp neticesinde, bakanlığımızın MEB TV ile BRT iş birliğinde hafta sonu ilan edilecek test programı ile öğrencilerimizin ders kayıpları minimize edilmeye çalışılacaktır. Daha sonra resmî web sayfamızdan verilecek bağlantı ile ders programlarına ulaşılabilecektir.

5- Bakanlığımız yaşanılan bu sıkıntılı süreçte seferberlik ilan etmiş olup, öğretime ara verilmesinden dolayı yaşanan eğitim kaybını minimize etmek için her türlü çalışmayı gerçekleştirmekte olup, öğrenciler üzerinde meydana gelen sınav haftası ile ilgili kaygıların bakanlığımızın ileriki günlerde alacağı kararlarla giderileceğini ve eğitim/öğretim ile ilgili tüm sıkıntıların en aza indirgeyeceğimizi bildiririz.

6- Bakanlığımızın resmî web sitesi olan mebnet.net’ten cumartesi öğleden sonra saat 16.00’dan itibaren tüm eğitim programları ile ilgili bilgilere aileler ve öğrencilerimiz ulaşabilecektir. Buna ilaveten mebnet.net sitesinden BRT canlı yayınında verilen dersleri dinleyebileceklerdir.

7- Kolej ve üniversite sınavları ile ilgili yaşanan eğitim kaybının durumuna göre düzenlemeler yapılacak olup, öğrencilerimize ne şekilde yol izleyecekleri bilgisi verilecektir. Türkiye de de eğitime ara verilmesinden ötürü öğrenciler arasında herhangi bir rekabet sıkıntısı olmayacaktır.   

8- YÖK başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç bizzat şahsımı arayarak üniversitelerin geleceği ve eğitim kayıplarının birlikte hareket ederek gidereceğimizi öğrencilerin bu konuda da rahat olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımız ile ilgili karar almış bulunmaktayız.

9- Tüm üniversite rektörleri ile elektronik ortamda whatsApp grubu kurulmuş olup, öğrencilerimizin eğitim kayıpları ve alınacak olan tüm kararlar ile ilgili sürekli iletişimdeyiz.

10- YÖDAK iş birliği ile Bakanlığımız yükseköğretim kurumları ile ilgili aldığı kararlar aşağıdaki gibidir;

 1. 22 Mart 2020 kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine,
 
2. Kazanılmış haklara halel gelmeksizin öğrenci kayıtlarının 3 Nisan 2020 tarihine kadar dondurulması ve/veya askıya alınmasına, 

3. Akademik, idari personel ve Yüksek öğrenim öğrencilerinin kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle gerçekleştirecekleri 3.ülke seyahat planlarının zorunluluk gerektirmiyorsa iptal edilmesi veya ertelenmesine (zorunlu hallerde bakanlık onayı şartı aranacaktır),
 
4. Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantıların ertelenmesine veya iptal edilmesine,

5. Üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek her türlü tedbirin alınması ve hijyen çalışmasına önem verilmesine,
 
6. Üniversitelerdeki sağlık birimleriyle kamu ve özel hastaneleri arasında sıkı bir iş birliği, dayanışma ve iletişimin sağlanmasına,  

7. Yüksek öğrenim öğrencilerinin ilk öğretim, orta öğretim, oteller ve diğer kamu ve özel kuruluş ve işletmelerde devam eden veya planlanan staj eğitimlerine ara verilmesine 

8.Üniversitelerde toplu halde seyahat gerektiren sosyal, kültürel ve benzeri nitelikli etkinliklere ara verilmesine karar verilmiştir.”

11- Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerin zorunlu olmadıkça yurtdışına seyahat etmemeleri, yurtdışına seyahat edecek olmaları halinde ise bakanlığımızdan izin almaları kararı alınmıştır.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık