koronavirusÜniversitelerde eğitim online devam edecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Koronavirüs’e karşı alınan önlemler kapsamında eğitime ara verilen üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için bir takım girişimler yaptıklarını, bu doğrultuda şartları yerine getiren üniversitelerin dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin önünü açtıklarını söyledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 20, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Koronavirüs’e karşı alınan önlemler kapsamında eğitime ara verilen üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için bir takım girişimler yaptıklarını, bu doğrultuda şartları yerine getiren üniversitelerin dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin önünü açtıklarını söyledi.

Yazılı açıklamasında bu doğrultuda YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖDAK ve üniversiteler ile teknik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bir takım düzenlemeler yapılması hususunda mutabık kaldıklarını ve bu doğrultuda şartları yerine getiren üniversitelerin dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin önünü açtıklarına dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Küresel düzeyde yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan olağan üstü günler geçirmekteyiz. Yükseköğrenim alanının bu sıkıntıları atlatabilmesi için YÖK, YÖDAK ve üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda geldiğimiz noktayı kamuoyuna açıklamak istiyorum. Öncelikle YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a KKTC üniversitelerinde kayıtlı öğrencilerimiz mağduriyet yaşamaması için verdiği destek ve YÖK’ün tüm teknik imkânlarını üniversitelerimize açtığı için teşekkür ederim. Aşağıdaki şartları yerine getiren ve YÖDAK’tan bu şartlarla ilgili uygunluk alan üniversitelerimiz dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebileceklerdir.

Küresel ölçekte yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını ve içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar göz önünde bulundurularak 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla;

KKTC mevzuatına göre kurulmuş üniversitelerin, “Öğretime Başlama İzni”ne sahip ve aktif ön lisans ve lisans örgün öğretim programları ile lisansüstü örgün öğretim programlarındaki teorik derslerde de aşağıdaki şartlara göre eğitim ve öğretimin yürütülmesi uygun görülmüştür.

1.            Yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.

2.            Yükseköğretim kurumlarınca, “2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla”, örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak olan uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin uyulacak hususlar aşağıda belirlenmiştir:

a.            Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararı ile örgün eğitimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecektir.

b.            Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.

c.            Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülecektir.

3.            Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir.

4. Uzaktan öğretim için gerekli altyapı ve insan kaynağına sahip olmayan üniversitelerin ilgili programları için ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının kararı uyarınca alttaki alternatifler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

a.            2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanması,

b. Gerekli altyapıya sahip üniversitelerin ilgili programlarından hizmet alınması.

c. YÖK’ten gerekli durumlarda teknik destek sağlanması.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık