koronavirusUNHCR, mültecilerin ve halk sağlığının korunmasına yönelik çözümler öneriyor

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR Ofisi, COVID-19 salgınına müdahale ve plana mültecilerin de katılımı çabalarında yetkililere tavsiyelerde bulundu; kamu sağlığı ve kabul merkezlerindeki mültecilerin korunması için çözüm önerilerinde bulundu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 9, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR Ofisi, COVID-19 salgınına müdahale ve plana mültecilerin de katılımı çabalarında yetkililere tavsiyelerde bulundu; kamu sağlığı ve kabul merkezlerindeki mültecilerin korunması için çözüm önerilerinde bulundu.

Kıbrıs’taki UNHCR Temsilcisi Katja Saha Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), Kofinou ve Kokkinotrmithia’daki iki kabul merkezindeki aşırı kalabalıktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’taki UNHCR’ın operasyonel rolü bulunmasa da salgından dolayı Kıbrıs hükümetine, merkezlere en az geçici erişimle barınma ve temel hijyen malzemeleri sağlanmasında hükümetin kapasitesinin artırılmasına destek vermeyi önerdiğini bildirdi.

“Yetkililerin konuyla ilgili talepleriyle UNHCR, şu anda barınma amaçlı kullanılan iki merkezdeki koşulları iyileştirmek için Kokkinotrimithia ilk kabul tesisine ve Kofinou’daki kabul merkezine 200 çadır, 2500 battaniye ve temizlik malzemeleri temin ettiğini ve edeceğini” açıklayan Saha, en büyük endişe konusunun bölgeye erişim ve sığınma prosedürleri, otellerden veya diğer kabul merkezlerini kalabalıklaştıran yapılardan hassas sığınmacıların yerini değiştirmek, evsizliğin artması, fakirlik ve sağlığa erişimdeki engellerle ilgili karar olduğuna işaret etti.

UNHCR Temsilcisi Katja Saha şöyle konuştu:

“UNHCR’ın test ve karantina gibi salgını kontrol etmeyi amaçlayan tedbirleri tamamen desteklerken hem kamu sağlığını hem de mültecilerin korunma gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik çözümleri savunuyor. Kriz karşısında hepimiz savunmasızız. Virüs ayırım yapmıyor. Birçok mülteci, zorla yerlerinden edilenler, vatansız ve göçmen çok yüksek risk altındadır. Tüm mülteci ve göçmenler dâhil sağlık hizmetlerine eşit erişimin sağlanması önemlidir; önleme, test ve tedavi, COVID-19’a müdahaleye dâhildir. Bunlar mülteci ve göçmenleri korumakla kalmayacak, küresel yayılmadan kaynaklanan kamu sağlığının korunmasına da hizmet edecektir.

UNHCR’in Kıbrıs Temsilcisi, Ofisi’nin, Bölge Muhaceret Polisi otoritelerine sığınma başvuru yapmaya çalışan sığınmacılardan çeşitli bildirimler aldığını, bu kişilerin COVID-19’a yönelik tedbirlerden dolayı başvurularını yapmalarına izin verilmediğini anlattı.

Katja Saha, sığınma hakkının uluslararası, AB ve ulusal hukuktan kaynaklandığını hatırlattı; her imza koyan ülkenin sığınma prosedürlerine erişilmesine izim verme yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.

Saha, devletlerin uluslararası hukuk, ulusal hukuk çerçevesinde vatandaş olmayanların girişini düzenlemeye bağımsız güçleri olduğundan bu tedbirlerin o anlamda kendilerini hiçbir koşulda sığınma başvuru yapmasından men edemeyeceğini belirtti.

UNHCR Temsilcisi Katja Saha şöyle konuştu:

“UNHCR devletlere topraklarına seyahatte yasal sınırlamalar ve kişilerin ülke içerisinde dolaşımı salgından dolayı, koruma ihtiyacı olan veya başka seçeneği olmayan kişiler için ülkeye girme sınırı olamaz ve bir sığınma prosedürünün garanti edilmesi gerekir. Sığınma istemenin merkezinde, her ülkeyi herhangi bir şekilde, hangisi olursa olsun güvenli olmayan bir bölgeye geri göndermeyi yasaklayan Mültecilerin Statüleriyle ilgili 1951 Cenevre Anlaşması’nın 33’üncü maddesinde yer alan geri göndermeme ilkesi bulunmaktadır.”

Saha, Kıbrıs Haber Ajansı’na, son haftalarda sığınma kayıtlarını yaptıramayan mültecilerin yiyecek ve barınma dâhil hiçbir kabul yardımına erişemeyeceğine dikkat çekti; Genel Sağlık Sistemi altında kaydı olmayan hiçbir sığınmacının sağlık hizmetlerine erişemediğini vurguladı.

Katja Saha bunun bir kamu sağlık aciliyeti olduğunu, bununla etkin biçimde mücadele edebilmek için mülteci ve sığınmacılar dâhil herkesin ayırım yapılmadan sağlık tesislerine ve hizmetlerine erişebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Saha, virüs krizinin hiç kimseyi dışarda bırakmayacak şekilde uyumlu, etkili bir yaklaşım gerektirdiğini, bu önemi günlerde herkesin ortak bir amaç etrafında birleşmesi, bu ölümcül virüsle mücadele etmesi gerekir. Yerlerinden edilmiş, vatansız birçok mülteci ve göçmenin eğitimleri olduğunu ve çözümün bir parçası olabileceğini belirtti.

Katja Saha Kıbrıs Haber Ajansı’na, UNHCR’ın virüsle ilgili doğru bilgiye erişime ve ulusal yetkililerin aldığı ilgili tedbirlere öncelik verdiğine dikkat çekti ve “Dolayısıyla biz Kıbrıs hükümetinin resmi sağlık tavsiyelerinin ve sığınmacılarla mültecilerin dillerine tercüme edilen bilgileri destekliyoruz” şeklinde konuştu.

UNHCR’la Basın ve Enformasyon Dairesi, üretilen yeni bilgiler ve yeni malzemelerin çevirisinde işbirliği yapıyor. Tüm bilgiler hem UNHCR’ın Yardım Platformu https://help.unhcr.org/cyprus/covid-19-coronavirus/a hem de sosyal medyadan https://www.facebook.com/UNHCRCyprus/posts/3156181214391897

İngilizce, Arapça, Fransızca ve Somali dilinde, ayrıca diğer on dilde takip edilebiliyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık