AktüelGazedda'nın GündemiÜlkede suçu işleyenin yanına kalıyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’nin her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmalarının Aralık 2021 dönemi sonuçları yayımlandı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 22, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’nin her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmalarının Aralık 2021 dönemi sonuçları yayımlandı.

Bu çalışma Aralık 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülmüş olup Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamıdır.  CMIRS olarak her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemlemekteyiz.

ÖZET SONUÇLAR:

Bu bölümde katılımcıların genel birkaç konuda ama özellikle de iklim değişikliği ile ilgili görüşleri sorulmuştur.  Bu çalışmada özellikle ülkedeki adalet duygusunun zedelenmeye devam ettiği görülmektedir.

Katılımcıların ezici çoğunluğunun yolsuzluğun yaygın olduğunu, suçun yapanın yanına kaldığını düşünmekte olduğu bir ortamda adalet duygusunun yeniden yerleştirilmesi gereklidir. 

Yaşanabilir bir ülke, adalet duygusunun ve adalete güvenin yüksek olduğu bir ülkedir.  Adalet duygusunun olmadığı toplumlarda toplumsal aidiyet duygusu da zedelenir.  Kıbrıslı Türklerin geçmişten gelen adaletsizlikten dolayı sorunlu olan kimlik ve aidiyet duygusu son dönemlerde artan ‘suç yapanın yanına kalır’ düşüncesiyle daha da zedelenmiştir.

Bu da aslında toplumsal çıkarlar yerine bireysel çıkarların daha da ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle pandemi ile mücadele ve ekonomik krizin olduğu bir ortamda bireysel değil toplumsal çıkarlar öne çıkmak zorundadır ki kriz başarıyla yönetilebilsin.  Bundan dolayı da özellikle adalet ve sosyal adaletin sağlanması gereklidir.

Genel İfadeler:

Ankete katılanların 82.56%sı ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünmektedir.  Bu oran Mart 2021 anketinde 56.4%, Haziran 2021 anketinde ise 73.74% idi.

Katılımcıların 88.6%sı ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünmektedir. Bu oran Haziran 2021 anketinde 86.98% idi.

Ankete katılanların 82.64%ü ülkede organize suçların yaygın olduğunu düşünmektedir.  Bu oran Haziran anketinde 78.26% idi.

Katılımcıların 63.79%u döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını belirtmiştir.

Katılımcıların 77.97%si ‘cumhurbaşkanlığı külliyesine gerek vardır yapılmalıdır’ cümlesine katılmadığını belirtmiştir.  Sadece 22.03% külliyeye gerek olduğunu düşünmektedir.

İklim

Ankete katılanların 80.85%i iklim değişikliği konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir.

Ankete katılanların sadece 20.44%ü iklim değişikliğinin doğal bir olay olduğunu ve bizim önlemek için birşey yapamayacağımızı düşünmektedir.  Katılımcıların geri kalanı (80%e yakın) ise bu cümlenin doğru olmadığını düşünmektedir.

Katılımcıların sadece 14.75%i iklim değişikliğinin medyanın abarttığı bir konu olduğunu ve önemli olmadığını düşünmektedir.  Katılımcıların geri kalanı (85.25%) bu görüşe katılmamaktadır.

Katılımcıların 49.44%ü iklim değişikliğinden daha önemli konular olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların 18.28%i yol yapımı için ağaç kesmenin kötü birşey olmadığını düşünmektedir. Katılımcıların geri kalanı (81.72%) bu görüşe katılmamaktadır.

Katılımcıların 89.95%i iklim değişikliğini önlemek için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere geçiş yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Katılımcıların 88.13%ü iklim değişikliğini azaltmak için her birimizin yapabileceği birşey olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların 90.12%si iklim değişikliğini azaltmak için kendi hayatında değişiklik yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

Bu ankette ilk kez katılımcılara iklim değişiklininin kendi kişisel sağlık ve güvenliklerini ne derece tehdit ettiği de sorulmuştur.   Bu soruya 0, hiç, 10 çok fazla olacak şekilde cevap vermeleri istenmiştir.

İklim değişikliğinin kişisel sağlık ve güvenliği tehdit etme puanı: 6.86.

Genel Sonuçlar

Genel İfadeler:

Ankete katılanların 82.56%sı ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünmektedir.  Bu oran Mart 2021 anketinde 56.4%, Haziran 2021 anketinde ise 73.74% idi.

Katılımcıların 88.6%sı ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünmektedir. Bu oran Haziran 2021 anketinde 86.98% idi.

Ankete katılanların 82.64%ü ülkede organize suçların yaygın olduğunu düşünmektedir.  Bu oran Haziran anketinde 78.26% idi.

Katılımcıların 63.79%u döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını belirtmiştir.

Katılımcıların 77.97%si ‘cumhurbaşkanlığı külliyesine gerek vardır yapılmalıdır’ cümlesine katılmadığını belirtmiştir.  Sadece 22.03% külliyeye gerek olduğunu düşünmektedir.

İklim

Ankete katılanların 80.85%i iklim değişikliği konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir.

Ankete katılanların sadece 20.44%ü iklim değişikliğinin doğal bir olay olduğunu ve bizim önlemek için bir şey yapamayacağımızı düşünmektedir.  Katılımcıların geri kalanı (80%e yakın) ise bu cümlenin doğru olmadığını düşünmektedir.

Katılımcıların sadece 14.75%i iklim değişikliğinin medyanın abarttığı bir konu olduğunu ve önemli olmadığını düşünmektedir.  Katılımcıların geri kalanı (85.25%) bu görüşe katılmamaktadır.

Katılımcıların 49.44%ü iklim değişikliğinden daha önemli konular olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların 18.28%i yol yapımı için ağaç kesmenin kötü bir şey olmadığını düşünmektedir. Katılımcıların geri kalanı (81.72%) bu görüşe katılmamaktadır.

Katılımcıların 89.95%i iklim değişikliğini önlemek için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere geçiş yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Katılımcıların 88.13%ü iklim değişikliğini azaltmak için her birimizin yapabileceği birşey olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların 90.12%si iklim değişikliğini azaltmak için kendi hayatında değişiklik yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

Bu ankette ilk kez katılımcılara iklim değişikliğininin kendi kişisel sağlık ve güvenliklerini ne derece tehdit ettiği de sorulmuştur.  Bu soruya 0, hiç, 10 çok fazla olacak şekilde cevap vermeleri istenmiştir.

İklim değişikliğinin kişisel sağlık ve güvenliği tehdit etme puanı: 6.86.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık