koronavirusTıp-İş: Aşı olmak bu ülkede yaşayan herkesin hakkıdır

Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası (Tıp-iş), önemli bir çağrıda bulunarak, Kovid-19 aşısının, vatandaş olsun ya da olmasın, ülkede yaşayan herkesin hakkı olduğunu söyledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 20, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası (Tıp-iş), önemli bir çağrıda bulunarak, Kovid-19 aşısının, vatandaş olsun ya da olmasın, ülkede yaşayan herkesin hakkı olduğunu söyledi.

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

Yaş, cinsiyet, ırk, din, siyasal inanç ve sosyo-ekonomik güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetine ulaşması evrensel bir insan hakkıdır.

Sağlık hizmetleri temelde koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Toplumun sağlıklılık halinin sürdürülmesi için ‘koruyucu sağlık hizmetleri’ diğerlerine göre daha öncelikli bir konumdadır.

Dışarıdan, belirli koşullar altında verilen bir maddeye karşı kişide bağışıklık yanıtı gelişmesi süreci olarak tanımlanan aşılama (bağışıklama) ise koruyucu hekimliğin en temel unsurlarından biridir.

Yüz yıldan uzun bir zamandır uygulanmakta olan aşılar sayesinde çiçek hastalığı, çocuk felci, kızamık ve daha pek çok hastalığın görülme sıklığında belirgin azalma sağlanmıştır.

Covid-19 enfeksiyonunda bireysel tedbirlere uyarak hastalığın bulaşmasının engellenmesi son derece önemlidir.

Bununla birlikte toplum sağlığının korunması açısından ülkemizde aşı programının başlaması da memnuniyet vericidir.

Ancak Covid-19 aşılama sürecinde kamuoyuna yansıyan durum birçok alandakine benzer şekilde yine organizasyon sorunlarının yaşandığını gözler önüne sermektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın yurttaş olsun veya olmasın ülkemizde yaşayan ve aşı olmasına engel tıbbi bir durumu bulunmayan her birey için risk kategorilerini gözeterek Covid-19 aşılama programını oluşturmasını, organizasyonu sağlamasını, bilimsel olarak kabul görmüş aşıların teminini artırmasını ve kimin ne zaman aşılanacağı konusundaki kaosun ortadan kalkması için kamuoyunu detaylı şekilde bilgilendirmesini talep ederiz.

Saygılarımızla”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık