AktüelEkolojiTermik santraller geçen yıl denizden 8 milyar m3 su çekti, 26 milyon ton atık çıkardı

TÜİK, geçen 2018de termik santrallerin yüzde 98.2’si denizden olmak üzere toplam 7.9 milyar m3 su çektiğini, 13.8 bini tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluşturduğunu açıkladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 27, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

TÜİK, ‘Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi’ sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl termik santraller tarafından yüzde 98.2’si denizden olmak üzere toplam 7.9 milyar m3 su çekildi. Santraller suyun yüzde 1.8’ini baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan çekti. Çekilen suyun yüzde 93.4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santrallerin 2018 yılında deşarj ettiği 7.5 milyar m3 atık suyun yüzde 96.6’sını soğutma suyu oluşturdu. Toplam atık suyun yüzde 99.5’i denize, yüzde 0.5’i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

TÜİK’in araştımasında, iki yılda toplam atık miktarında ciddi artış görülüyor.

Açıklanan rapora göre, termik santrallerde 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 89.2’sini kül ve cüruf atıkları, yüzde 10.7’sini ise metal, kâğıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 87.5’i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 12.4’ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, yüzde 0.1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

İstatistiklerin kapsamının kurulu gücü 100 megawatt (MW) ve üzeri olan tüm faal termik santraller olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelenmişti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık