Ekoloji“Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesinde İlk Toplantı

Ülkenin en büyük sorunları arasında yer alan çevre konusunda genel ve sürekli bir seferberlik için yürütülen “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin Yürütme Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu başkanlığında bugün çalışma toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, projenin etkin sonuç üretmesi için yasal düzenlemeler hazırlayacak, eğitim ve uygulama alanlarında çalışacak proje grupları kuruldu. Ülkede çevre seferberliği planlama amacıyla 8 Ekim’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında geniş katılımlı eşgüdüm toplantısı düzenlenmişti....
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 2, 2016
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Ülkenin en büyük sorunları arasında yer alan çevre konusunda genel ve sürekli bir seferberlik için yürütülen “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin Yürütme Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu başkanlığında bugün çalışma toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, projenin etkin sonuç üretmesi için yasal düzenlemeler hazırlayacak, eğitim ve uygulama alanlarında çalışacak proje grupları kuruldu.

Ülkede çevre seferberliği planlama amacıyla 8 Ekim’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında geniş katılımlı eşgüdüm toplantısı düzenlenmişti. Projenin Onursal Başkanlığı’na Prof. Dr. Vamık Volkan getirilmişti. Toplantıda alınan kararların uygulanması için bugün ilk adım yine geniş katılım ve temsiliyetle düzenlenen çalışma toplantısı ile atıldı.

ÇEVRE YASALARI GÜNCELLENECEK


Projenin önemli bir parçasını oluşturan çevre mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik ön hazırlıkları tamamlamak üzere Mevzuat Teknik Grubu oluşturuldu. Bu grup, çevre konusundaki yasaların günün koşullarına uyarlanması amacıyla eksiklikler ve yaygın eleştirilerle talepleri tarayarak ön hazırlık çalışmalarına başladı.

Grup, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Turizm ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler Birliği’nin hukukçuları ile Çevre Platformu yanında Meclis’te temsil edilen siyasi parti hukukçularından oluştu.

Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, sivil toplum örgütleri ve belediyelerin birlikte çalışarak yürürlükteki çevre yasalarının günün koşullarına göre güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için somut öneriler hazırlanacak.

temizdusun

YAYGIN VE ETKİN ÇEVRE EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanlığı, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Platformu ve üniversite temsilcilerinin yer aldığı Çevre Eğitimi Teknik Grubu, Temiz Düşün çevre seferberliği projesinin stratejik hedefli eğitim faaliyetlerini yürütecek.

UZMANLAR BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Mimar Mühendisler Odası Birliği, Çevre Platformu, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği, Gazeteciler Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti temsilcileri yanında, diğer ilgili örgütlerin katılımına da açık Temiz Düşün Çevre Çalışma Grubu da bugünkü toplantıda oluşturuldu.

Bu grup, garklı boyutları olan çevre konusunu çeşitli alanlardaki uzmanlık bilgisinden yararlanıp uyumlu ve çok boyutlu yaklaşımlar geliştirilmesi amacıyla çalışacak.

“Temiz Düşün” Projesi Yürütme Komitesi, toplantıda görüşülen ve karara bağlanan konuların hayat bulması için gerekli çalışmaların koordinasyon ve takibini yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu başkanlığındaki çalışma toplantısına Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Bülent Arkın, Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, TDP MYK üyesi Ercan Hoşkara, LTB Eski Başkanı ve UBP temsilcisi Cemal Bulutoğluları, Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, Çevre Platformu temsilcisi Teksen Köroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi üyesi Doç. Dr. Şerife Gündüz, Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Uzmanı Yaprak Renda, Çevre Platformu Sözcüsü Nilden Bektaş ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş katıldı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık