AktüelGazedda'nın GündemiTatar’ın sarayı için yetkilendirme yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi için Bakanlar Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı'nı yetkilendirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 12, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi için Bakanlar Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı’nı yetkilendirdi.

11 Kasım 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki protokol” için gerekli yetki verildi.

Karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın Ek-3.1.3 kısmında “2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Yardımlarıyla Finanse Edilecek Projeler Detay Listesi” başlığı altında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi”nin T.C. Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve önergeye ekli sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yapılmasına Dair Protokol Taslağı”nın imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkilendirilmesine karar verdi.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık