AktüelGazedda'nın Gündemi“Tatar’a farklı muamele” eleştirisi

HP açıklamasında "Yaşananlar siyasi bir “dokunuş”la Polisin olağan yaklaşımından farklı bir uygulama yaptığı düşüncesini akıllara getirmektedir" denildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 30, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hakaret ile ilgili son günlerde yaşanan olaylar değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Düşünce özgürlüğü demokrasilerin temel unsurudur ve bu özgürlüğün korunması demokratik toplum düzeninin sürekliliği adına vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kuşkusuzdur ki, düşünceyi ifade edebilme özgürlüğü başkalarına hakaret etme hakkını doğurmaz. Her hukuk devletinde olduğu gibi bunun da yasal sınırları vardır.

Öte yandan, toplumumuzun her bireyinin katkıları ile inşa edilmiş demokrasi anlayışımız, bu topraklarda yaşayan herkesin düşüncelerini özgürce ifade etme hakkının korunması noktasında hepimize ayrıca sorumluluk yüklemektedir.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı sayın Tatar’a yönelik kullanılan ifadelerin bir hakaret içerip içermediğine, düşünceyi ifade özgürlüğünün sınırlarının aşılıp aşılmadığına mahkeme karar verecektir.

Burada üzerinde durulması gereken ve vatandaşı vicdan muhasebesine zorlayan bir diğer konu da, yasalar önünde her bireyin eşit haklara sahip olması gerekliliği kavramıdır.

Onlarca kişiyle ilgili, ister hakaret, isterse başka iddialar içeren davalarda ve yapılan şikayetlerde, Polisimiz aradan aylar geçmiş olmasına rağmen ifade dahi almazken, dosyalar Polis ile Hukuk Dairesi arasında çok uzun süreler gidip gelirken, mesele Sayın Tatar ile ilgili olduğunda, şikayetin iki hafta içerisinde apar topar mahkeme önüne çıkarma noktasına getirilmiş olması kamu vicdanını rahatsız etmiştir.
Yaşananlar siyasi bir “dokunuş”la Polisin olağan yaklaşımından farklı bir uygulama yaptığı düşüncesini akıllara getirmektedir ki, bu bile toplumun adalet duygusunu ciddi şekilde yaralayabilir. Polis Teşkilatımız, kişiye özgü davranma yaklaşımının bir parçası olmamalı, Hukuk Dairesi de buna göz yummamalıdır.

Bir hukuk devletinde, sıradan bir vatandaş için de, siyasiler için de kurallar aynı olmalı, uygulamada farklılıklar olmamalıdır. Bu tip uygulamalar, kurumlara olan güveni sarsmaktan ve aşağılara çekmekten başka hiç bir işe yaramaz.

Demokrasi ve hukuk devleti sadece siyasi görüşüne katıldığınız ve desteklediğiniz insanlar için değil HERKES için gereklidir ve HERKESİN sahip çıkması gereken en temel değerlerdir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık