AktüelGazedda'nın GündemiTatar halkın yüzde 53’üne göre başarısız

Halkın yedi aydır görevde olan Ersin Tatar’ın performansıyla ilgili değerlendirmesini yansıtan ilk anket sonucu açıklandı. Buna göre halkın yüzde 21’i Tatar’ı başarılı bulurken, yüzde 53’ü ise başarısız buluyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 25, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Halkın yedi aydır görevde olan Ersin Tatar’ın performansıyla ilgili değerlendirmesini yansıtan ilk anket sonucu açıklandı. Buna göre halkın yüzde 21’i Tatar’ı başarılı bulurken, yüzde 53’ü ise başarısız buluyor.

Metron tarafından Mayıs ayı ortasında gerçekleştirilen 650 kişilik ankette vatandaşlara “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın performansını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Vatandaşların yüzde 6,6’sı Tatar’ı “çok başarılı”, yüzde 14,4’ü “başarılı” bulduğunu belirtti.

Tatar’ı “çok başarısız” olarak nitelendirenlerin oranı ise yüzde 40’a ulaşırken, yüzde 13’ü “başarısız” bulduğunu ifade etti.

Tatar’ın “ne başarılı ne de başarısız” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13,5 olarak saptandı. Ankete katılanların yüzde 12,5’i ise konu hakkında fikri olmadığını belirtti.

Metron Araştırma Şirketi’nin 14-16 Mayıs arasında gerçekleştirdiği anket kapsamında ülke genelini temsil edecek şekilde belirlenen 650 kişiyle telefon ve CAPI yöntemi kullanılarak görüşüldü. Anketin hata payı +/- yüzde 3,8 olarak açıklandı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık