koronavirusTAM METİN: Epidemiyolojik Rapor yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik raporu yayımladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 15, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik raporu yayımladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

kktc’de 10/3/2020 ile 16/4/2020 tarihleri arasında toplam 108 COVİD-19 vakası teşhis aldı. Vakaların 62’si (% 57) kadın, 46’sı (% 43) erkekti. 87 vaka (tüm vakaların % 81’i) temaslı takibi sonucunda teşhis aldı. 108 vakanın 89’unda (% 82) hastalık hafif/orta şiddette seyretti. Vakaların ortalama yaşı ± standart sapması 51 ± 21 olup 3 hasta (% 2.7) sağlık çalışanı idi. Vakaların 48’inde yurtdışı seyahat öyküsü vardı. Asemptomatik vaka sayısı 45 (% 42) olup semptomatik vakalarda en sık görülen semptomlar ateş, öksürük ve halsizlik oldu. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6 (2 kadın, 4 erkek) olup beşinde yandaş hastalık vardı. Tedavi verilen toplam hasta sayısı 103, herhangi bir tedavi verilmeyen hasta sayısı 5 idi. İyileşen hasta sayısı 104, ölen hasta sayısı 4 idi (vaka ölüm hızı %3.7). 1/3/2020 – 30/5/2020 tarihleri arasında yapılan toplam test sayısı 31,346 idi.

Raporun tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık