koronavirus“Tam kapanmadan başka çare kalmamıştır”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yayımladığı basın açıklamasıyla tam kapanmadan başka çare kalmadığını duyurdu. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 28, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yayımladığı basın açıklamasıyla tam kapanmadan başka çare kalmadığını duyurdu. Açıklama şöyle:

Ülkemizde sebepleri hepimizin malumu olarak yeniden yerel COVID-19 vakalarının görülmesi ve artmasına paralel şekilde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından salgını kontrol etmek amacıyla alınan tedbir kararlarının kamusal, sosyal yaşamımızda tam anlamıyla yer bulması için gerekli olan düzenleme ve denetimlerin yetersizliği nedeni ile etkili olamadığı ortadadır. Kurallara uyumda bireysel ve toplumsal zaafiyetin yanında idare tarafından yapılması gereken düzenleme ve denetimlerdeki eksiklikler nedeniyle artmaya devam eden  vaka sayılarına uygun olarak Üst Komite tarafından alınan daha sıkı tedbir kararlarının bazılarının onaylanmayıp uygulanmaya geçmemesi, bazılarının ise revize edilerek açıklanması sonrası  yeniden kapanma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Son dönemde görülen vakalar arasından daha ciddi semptom ve bulgular gösteren daha yüksek oranda hastanın hastanede yatarak tedavi ihtiyacı göstermesi, yoğun bakımda eşlik eden başka bir hastalığı olmayan, daha genç yaşlardaki hastaların bulunması ve kayıplar yaşanması kaygı vericidir. Dünyada vaka sayılarında izlenen logaritmik artış nedeni ile ülkemizde de benzer bir seyir görülmesi ve buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde sağlık kapasitemizin aşılması tehlikesi kapımızdadır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ülkemizde alınan Girne ve Lefkoşa bölgesi için kapanma, diğer bölgeler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasını değerlendirmiş bulunmaktadır. Görülmektedir ki bu kararlarla amaçlanan insan trafiğinde ve temaslarında azalma dolayısıyla toplumsal bulaşın kırılmasına ulaşacak yeterli şartlar gerçekleşmemiştir. Gerek açık bırakılan sektörler gerekse bölgeler arası geçiş, amaçlanan salgın kontrolünü sağlamaktan uzaktır. Üzülerek belirtmeliyiz ki gelinen aşamada acilen tam kapanmaya gidilmesi şarttır.

Gerçek yaşamsal acil ihtiyaçları karşılayacak sektörler hariç tüm alan ve bölgelerde kapanma ve topluma yönelik test sayılarının yeterli düzeyde artırılması gerekmektedir. KTTB tarafından bu süre içinde vaka sayılarının ve salgının günlük dinamik izlemi ve elde edilecek epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi ve bilimsel verilere uygun olarak yeterli kontrol sağlanana kadar kapanmanın devam etmesi tek çaremiz olarak değerlendirilmektedir.

Daha fazla canımız yanmadan, sağlık kapasitemiz aşılmadan hemen bugün tam kapanma kararı alınmasını talep ediyoruz.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık