koronavirusKısmi sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu gece yarısından itibaren kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 22, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu gece yarısından itibaren kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Açıklama şöyle:

Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz.

Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek.

Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.

***

Kısmi Sokağa çıkma emirnamesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corana Virsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 23.03.2020 tarihi itibariyle sabah saat 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1- Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19 hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (Polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar vb) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

2- Yukarıda birinci madde uyarınca muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, sadece yine yukarıdaki birinci madde uyarınca faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

3- Bu kısmi sokağına çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık