AktüelGazedda'nın GündemiSol Hareket ortak mücadele için toplantı çağrısı yaptı

Sol Hareket, emek, demokrasi ve barıştan yana tüm siyasi parti, sendika ve örgütleri en geniş demokratik birliği sağlamak ve ortak mücadele için 15 Mart Pazartesi saat 17:00'da Sol Hareket Genel Merkezi'nde toplantıya davet etti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 14, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sol Hareket, emek, demokrasi ve barıştan yana tüm siyasi parti, sendika ve örgütleri en geniş demokratik birliği sağlamak ve ortak mücadele için 15 Mart Pazartesi saat 17:00’da Sol Hareket Genel Merkezi’nde toplantıya davet etti. Açıklama şöyle:

Emek, Demokrasi ve Barış’tan yana tüm örgütlerin ve halkımızın bilgisine!

Faşist baskı ve tutuklamaları, düşünce ve ifade özgürlüğünü, özgürlüklerimizi boğma çabaları karşısında korkmuyoruz, susmayacağız.

Toplumsal irademizin gaspedilerek oluşturulan kayyum rejimini tanımıyoruz. Pandemi ve ekonomik krizin faturasını işçilere ve halka ödetme çabarını, daha da yoksullaştırılmayı, göçü reddediyoruz. Kendi kendimizi yöneteceğimiz, çağdaş, demokratik, adil, eşitlikçi ve ôzgürlükçü bir ülke ve erken federal çözüm için mücadeleyi büyüteceğiz.

Bu bağlamda, emek, demokrasi ve barıştan yana tüm siyasi parti, sendika ve örgütleri en geniş demokratik birliği sağlamak ve ortak mücadele için 15 Mart Pazartesi saat 17:00’da Sol Hareket Genel Merkezi’nde toplantıya davet ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunar, toplantıya katılım çağrımızı ilgili tüm örgütlere bir kez daha yineleriz. “Faşizm karşısında birleşmeyenler, faşizmin zindanlarında buluşur.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık