AktüelGazedda'nın Gündemi“Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir dünya ve kıbrıs!”

Sol Hareket, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla bir açıklama yaparak, toplumun özgürleşmesinin LGBTİ+ bireylerin özgürleşmesi ve eşitliğinden geçtiğini kaydetti. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 17, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sol Hareket, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla bir açıklama yaparak, toplumun özgürleşmesinin LGBTİ+ bireylerin özgürleşmesi ve eşitliğinden geçtiğini kaydetti. Açıklama şöyle:

17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Günü çerçevesinde, cinsel yönelim ve cinsel kimliklere yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete ve ayrımcılığa karşı LGBTİ+ bireyler ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Ataerkil kapitalist sistemin baskı altına alıp, sömürdüğü ve yok saydığı tüm ezilenlerin özgürlük ve eşitlik mücadelesi bir bütündür.  Toplumun özgürleşmesi, eşitliği, LGBTİ+ bireylerin ögürleşmesi ve eşitliğinden geçmektedir.

LGBTİ+ bireylerin evrensel insan hak ve özgürlüklerinin tanınması ve tüm baskı ve eşitsizliklerin ortadan kalkması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

 Sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir dünya ve Kıbrıs hiç olmadığı kadar zorunlu ve mümkündür.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık