AktüelGazedda'nın Gündemi“Sağlık üzerinden siyaset yaparak insanlarımıza ambargo uygulanıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Ersin Tatar, Ergün Olgun, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ünal Üstel’in taksimci ihtiraslarını, Kıbrıs Türk toplumu üzerinden tatmin etmeye çalışmakta olduğunu söyleyerek, bu taksimin dört atlısının toplumun geleceğini karartmaya güçlerinin yetmeyeceğini söyledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 10, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Ersin Tatar, Ergün Olgun, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ünal Üstel’in taksimci ihtiraslarını, Kıbrıs Türk toplumu üzerinden tatmin etmeye çalışmakta olduğunu söyleyerek, bu taksimin dört atlısının toplumun geleceğini karartmaya güçlerinin yetmeyeceğini söyledi.

Elcil, Kıbrıslıtürkleri Avrupa Birliği dışında bırakan ekip, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulmasından sonra tekrar faaliyete geçerek sağlık üzerinden siyaset yaparak, insanlara ambargo uygulamakta olduğunu söyleyerek, “Ersin Tatar, Ergün Olgun, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ünal Üstel taksimci ihtiraslarını, Kıbrıs Türk toplumu üzerinden tatmin etmeye çalışmaktadırlar” dedi.

Elcil’in açıklamasının tamamı şu şekildedir:

2003 yılı Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği dışında bırakan ekip, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulmasından sonra tekrar faaliyete geçerek sağlık üzerinden siyaset yaparak, insanlarımıza ambargo uygulamaktadırlar.

Ersin Tatar, Ergün Olgun, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ünal Üstel taksimci ihtiraslarını, Kıbrıs Türk toplumu üzerinden tatmin etmeye çalışmaktadırlar. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin satın alarak Kıbrıslı Türklere verdiği aşıların kimlere yapıldığının listesini ısrarla vermeyerek, toplumumuzu mağdur etmekte, öğrenime gidecek olan gençlerimizin ve insanlarımızın seyahat özgürlüklerine bilerek engel çıkarmaktadırlar.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aldıkları aşıların kaydını doğru dürüst yapmayan, aşılama kampanyası başlatıp vatandaşın ayağına gitmeyen, aşılanmaya partizanlık ve torpil karıştıran bu beceriksizler, binlerce aşının tarihinin geçip atılmalarına da neden olup olmadıklarını bile açıklamaktan acizdirler.

Vatandaşını düşünmeyip sağlık üzerinden siyaset yapmayı seçen bu bölücü taksimcilerin toplumu temsil etmedikleri açıkça ortadadır. 2000’li yılların başında yine aynı anlayış Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’nin dışında bırakmış ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği’ne girmesine çanak tutmuşlardır.

Bilinmelidir ki, “taksimin bu dört atlısının” toplumun geleceğini karatmaya güçleri yetmeyecektir.

AKP’nin desteği ile oturtuldukları koltuklarda işbirlikçilik ve bölücülük yapmaya devam edip, aşılama listelerini vermemeleri halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kayıtlı, uluslararası tanınmışlığı olan örgütler olarak bu sorumluluğu alıp, aşıların başvurularını Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına biz vereceğiz.

Hodri Meydan!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık