koronavirus“Sağlık politik amaçlar için kullanılmamalı”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin Türk üyeleri açıklama yaparak, amaçlarının sadece insan sağlığını korumak olduğunu bildirdi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 13, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin Türk üyeleri açıklama yaparak, amaçlarının sadece insan sağlığını korumak olduğunu bildirdi. Açıklama şöyle:

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, 2008 yılında dönemin liderlerinin mutabakatıyla kurulmuştur. Kuruluş aşamasında komitenin görev yönergesi aşağıdaki üç maddeden oluşmaktaydı.

Sağlık alanında iki toplum yararına işbirliği ve toplumlararası güveni artırıcı çalışmalar yapmak,

İki toplumu tehdit eden sağlık problemlerine karşı ortak projeler geliştirmek,

3- İnsanlara, karşılıklı olarak karşı taraflarda yaşayabilecekleri sağlık sorunlarında yardımcı olmak.

Sağlık Teknik Komitesinin üyelerinde zaman zaman değişim olmasına karşın, komite görev edindiği misyonun bilincinde on iki yıldır aralıksız çalışmaktadır. Komitenin amacı iki toplumu ilgilendiren sağlık konularına çözüm üretmektir. Bu güne kadar 1- Ambulansların sınırdan beklemeden geçmesi 2- Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin karşılıklı olarak, diğer tarafta yaşadığı sağlık problemleri sonrası kendi taraflarına taşınıncaya kadar tedavilerinin idame edilmesi 3- Özellikle Kuzeyde tedavisi güçleşen ve uçakla transferi mümkün olmayan hastaların isteği halinde Güney Kıbrıs Hastanelerine transferi 4- Bazı özel hastalıkların kuzeyde bulunmayan ilaçlarının güneyden temini 5- Ara bölgenin hijyeninin sağlanması gibi konularda hayatı kolaylaştırıcı rol oynamıştır.

Ayrıca Covid-19 virüsü öncesinde görülmüş olan kuş ve domuz griplerinde de iki taraf arasındaki işbirliği Komitemiz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. O dönemde de komite aracılığıyla iki taraf arasında bilgi ve iletişim birliği sağlanmıştır.

Veteriner alt-komitemiz aracılığıyla bir hayvan hastalığı olan Brusella başta olmak üzere bir çok hayvan hastalığına karşı ortak tedbirler üretilmiştir.

Son olarak da sivrisineklerden bulaşan hastalıklardan korunmak için haritalandırma ve tipleme projelendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda sınır tanımayan uçkunlar ile bulaşabilen birçok hastalık ile daha etkin olabilmesi için ortak mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

Komitenin amacı ülkemizin, insanımızın sağlık alanında her türlü hakkını korumak olup, bunu yaparken de ülkemiz ilgili bakanlıklarından alınan ihtiyaçlar talebi üzerine hareket etmektedir. Korona virüs salgınının adamızda etkin olmaya başlamasıyla komite eş-başkanları karşılıklı olarak ihtiyaç analizi yaparak ihtiyaçların listelenmesi konusunda anlaşmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili uzmanlarına bir ihtiyaç listesi hazırlattık. Bu listede Covid-19 ile mücadelede gerekli koruyucular, ilaçlar ve tıbbi cihazlar vardır. Bu çerçevedeki antiviral ilaçlar arasında bulunan Klorokine, Kıbrıs Rum tarafında üretildiği için bize 2000 adet verebileceklerini bildirmişlerdir. Hazırlanan söz konusu ihtiyaç listesi yalnızca Rum tarafı ile paylaşılmamış, UNDP aracılığıyla Avrupa Birliğine de gönderilmiştir.

Maalesef kısır çekişmeler içindeki bazı çevreler, bu kadar insani bir konudaki işbirliğini bile politik malzeme haline getirme gayreti içine girmiştir. İnsan sağlığının tüm sınırları yıktığı ve tüm dünyanın ortak mücadele vermeye çalıştığı bu dönemde, sağlığın politik amaçlar için kullanılmaması gereğinin atını çizer, amacımızın yalnızca insan sağlığını korumak olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Başkan ve Üyeleri

Dr. Cenk Soydan -Başkan

Dr. Jale Refik Rogers

Dr. Bülent Dizdarlı

Dr. Ayşe Sözüöz

Dr. Yeşim Örek Gümüşdağ

Hasta Hakları Derneği Bşk Emete İmge

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık