koronavirusSağlık-ekonomi ikilemi vatandaşı böldü

METRON’un yaptığı araştırmada memur ve ücretlilerin kapanmayı istediği, kendi işini yapanlarınsa önlemlerle yaşamaya devam edilmesini desteklediği ortaya çıktı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 16, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

METRON’un yaptığı araştırmada memur ve ücretlilerin kapanmayı istediği, kendi işini yapanlarınsa önlemlerle yaşamaya devam edilmesini desteklediği ortaya çıktı.

Covid 19 salgının, sağlık ve ekonomi arasında bir tercih yapmaya zorlamasından kaynaklanan ikilem, araştırma ve analiz kuruluşu METRON’un verilerine belirgin biçimde yansıdı.

Covid 19’un Kıbrıs’ın kuzeyindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bir araştırma yapan METRON, çalışmanın değişik bölümlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. METRON, bu kez halkın “Kapanma” konusundaki eğilimlerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre halkın yüzde 34.4’ü mevcut durumda tamamen kapanmak gerektiğini düşünüyor. Kısmen kapanma diyenlerin oranı yüzde 30.4. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hayata normal akışında devam edilmesini savunanların oranı ise yüzde 35.2.

Memur ve ücretliler kapanmadan yana

Kapanma konusundaki görüşlerin ekonomik kesimler arasındaki dağılımı oldukça dikkat çekiyor. Buna göre kamuda çalışanlar arasında tamamen kapanmadan yana olanların oranı yüzde 40.2’ye ulaşıyor.

Fakat özelde ücretli olarak çalışanlar arasında da oranın buna çok yakın olduğu görülüyor. Ücretlilerin yüzde 39.4’ü tamamen kapanmayı destekliyor.

Kendi işini yapanların büyük bölümü ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hayatın normal akışında devam etmesini istiyor. Bu grupta tamamen kapanma diyenler yüzde 23.6’da kalırken, kısmen kapanma diyenler de yüzde 24.7 olarak belirlendi.

Kamuda ve özelde çalışanlar arasında kısmen kapanma diyenlerin oranlarının yüzde 29.9’la eşit olduğu görülüyor. Bu iki grupta kısmen ya da tamamen kapanmaya gerek olmadığını düşünenlerin oranları da birbirine çok yakın. Memurların yüzde 29.9’u; özelde çalışanların ise yüzde 30.7’si kapanmaya gerek olmadığını düşünüyor.

Eğitim arttıkça kapanma yükseliyor

Çalışmada, kapanma konusundaki görüşlerin, katılımcıların çeşitli konulardaki görüşleriyle ilişkisi de araştırıldı.

Buna göre eğitim düzeyi arttıkça tamamen kapanma diyenlerin oranının da yükseldiği görülüyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek hayata normal akışında devam edilmesini doğru bulanların oranıysa eğitim düzeyi arttıkça azalıyor.

Kadınlar arasında yüzde 37.9’la tamamen kapanma ilk sırada yer alırken erkekler arasında bu oran yüzde 31 olarak belirlendi. Erkeklerin yüzde 40.9’u kısmen veya tamamen kapanmaya karşıyken kadınlar arasında bu oran yüzde 29.5.

Ekonomik endişe belirleyici

Salgının finansal durumunu ve aile gelirini büyük bir tehdit altına aldığını düşünenlerin büyük çoğunluğu kapanmaya karşı çıkarken (Yüzde 43.6), gelirinin risk altında olmadığını düşünenlerin çok büyük bir kısmı tamamen kapanmayı savunuyor (Yüzde 68.4).

Salgınla mücadeleye yönelik karar ve uygulamaları yeterli bulanlarla yeterli bulmayanlar arasındaki farklar da oldukça belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Buna göre virüsle etkili biçimde mücadele edildiğini düşünenlerin sadece yüzde 17.1’i tamamen kapanma isterken, mücadeleyi yetersiz bulanların yüzde 40.7’si tamamen kapanmadan yana.

Araştırmanın kapsamı

METRON’un Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) farklı ülkelerde yapılan araştırmalardan derleyerek yayınladığı çerçeveye uygun olarak gerçekleştirdiği anket, 11 Ocak-14 Ocak 2021 tarihleri arasında, ülke genelini kapsayacak şekilde ve CASI yöntemi kullanılarak METRON Analytics Paneli üzerinden yapıldı. Verilerin nüfusun yaş, cinsiyet ve eğitim toplamıyla eşleşecek şekilde ağırlıklandırıldığı anketin güven düzeyi %95, hata payı ise % 4.9 olarak açıklandı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık