koronavirusSağlık Dernekleri Platformu: Endişeliyiz ne yapacağımızı bilmiyoruz

Sağlık Dernekleri Platformu, yayınladığı basın bildirisi ile, içinde bulunulan pandemi dönemiyle alakalı olarak endişe içinde olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, halka doğru bilgi verilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemine de işaret edilirken, gönüllü katkı yapmaya hazır oldukları da ifade edildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 22, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sağlık Dernekleri Platformu, yayınladığı basın bildirisi ile, içinde bulunulan pandemi dönemiyle alakalı olarak endişe içinde olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, halka doğru bilgi verilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemine de işaret edilirken, gönüllü katkı yapmaya hazır oldukları da ifade edildi. Açıklama şöyle:

Bizler Sağlık Dernekleri Platformu (SDP) olarak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ülkemizde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte olup, gelinen aşamada Tedaviye Adil ve Eşit Erişim Hakkı kapsamında “aşıya erişim”in herkesin hakkı olduğunu bildiririz. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya konan 80 yaş üstü kişilerin hastanelere aşı için çağrılması, evde bakım gören, özellikle Alzheimer hastaları ve yatağa bağımlı olan yaşlıların koruyucu tedbirlere ulaşma hakkını ihlal etmektedir. Yıllardır evde bakım hizmeti ve hasta nakil aracı gibi en temel hizmetleri sunamayan devletin, yatalak hastaları böylesi riskli bir dönemde hastaneye çağırması kabul edilemezdir. Devlet yaşlıların sağlığa erişimini sağlamakla yükümlüdür.

Halka doğru bilgi vermek ve bilinçlendirmek zorundasınız!

Yetkililerden, özellikle yaşlı ve kronik hastaların sağlığa erişimi, koruyucu tedbirlerden yararlanma haklarını gözeterek karar üretmeleri, planlı ve adil bir şekilde girişim başlatmalarını talep ederiz.Bunun yanısıra Covid 19 dışı kronik hastalığı bulunan kişilerin, özellikle Thallasemia, MS,  diyaliz ve böbrek hastaları için hangi aşının daha uygun olabileceğine dair tıp uzmanlarının  görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler bilgi kirliliği yaratmakta ve bizleri endişelendirmektedir.

Covid 19 dışı çeşitli kronik hastalığı olan bireyler için, yetkililerden, ülkemizde var olan aşıların adı geçen hastalıklarda uzmanlaşmış hekimler tarafından, aşı konusunda “hastasına özel” aşı önerisinde bulunması için çağrı yapar,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini belirtilen hasta grupları için aşının uygunluğu konusunda kamuoyunu bilgilendirici tatminkar açıklama yapmasını talep ederiz.

Sağlık Dernekleri Platformu’nu oluşturan sağlık derneklerinin  ihtiyaç duyulması halinde gönüllü katkı yapmaya hazır olduğunu belirtir, çok geç olmadan aşı organizasyonunda yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, koruyucu tedbirlerin uygun şekilde doğru organizasyonla adaleti temel alan sistemli bir aşı planlaması yapılarak uygulanmasını talep ederiz.

Sağlık Dernekleri Platformu

(Alzheimer Derneği,  Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Thalassemia Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği)

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık