koronavirusSağlık Bakanlığı mahremiyet hakkını ihlal ediyor

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle vefat eden hastaların, isim ve soyisimlerinin açık olarak verilmesinin ‘etik’ olmadığını dile getiren bir kampanya başlattı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 7, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle vefat eden hastaların, isim ve soyisimlerinin açık olarak verilmesinin hak ihlali olduğunu dile getiren bir kampanya başlattı.

Vefat eden kişilerin cinsiyetlerinin, yaşlarının ve altta yatan sorunların paylaşılmasının, hak ihlali olduğunu belirten EHHD, Bakanlığın, mahremiyet hakkını ihlal ettiği bildirildi.

Hasta Hakları Yasası’nda Beşinci Kısım – 20’nci maddesinde ise şu ifadelere yer veriliyor:

“Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

(1) Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;

(A)Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,

(B) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,

(C)Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,

(Ç)Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,

(D) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,

(E) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.

(2) Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.

(3) Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık