koronavirus“Sağlık Bakanlığı izlemesi gereken yönteme uymadı”

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, müsteşar imzası ile bazı kişilerin PCR testinden muaf tutuldukları iddiasını değerlendirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 17, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, müsteşar imzası ile bazı kişilerin PCR testinden muaf tutuldukları iddiasını değerlendirdi. Dizdarlı açıklamasında, söz konusu kişilerin PCR testinden muaf tutuldukları iddiasının, müsteşarın ilgili yazıyı kaleme alış şeklinden kaynaklandığını belirterek, söz konusu iddiaların bu hatalı ifadeden doğduğunu kaydetti.

Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca  Sağlık Bakanlığı’na yapılan müracaatların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın izlemesi gereken  yönteme uymadığını; dolayısıyla, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın öngördüğü usul ve biçimde karar verilmediğinin açık olduğunu kaydetti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluklarımız arasındadır ve her zaman için görevimizi kamu yararını gözeterek tarafsız bir anlayışla sürdürmekteyiz.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 15’inci maddesinin 1’inci fıkrası tahtında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucunda resen soruşturma başlatabilir.

Herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlama görevi, kktc Anayasası ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın uhdesindedir. Bu kapsamda, sağlık alanındaki hatalı uygulamalar telafisi imkansız veya düzeltilmesi güç neticeler doğurabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın bazı kişilere ülkeye girişlerde PCR testi ayrıcalığı yaptığı ve/veya  bazı kişilerin ülkeye girişlerde PCR testinden muaf tutulduğu iddialarının basına yansıması üzerine Dairemiz harekete  geçerek soruşturma başlatmıştır.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür’ün imzasını taşıyan 5 Ağustos 2020 tarihli yazıda Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirilecek olan ziyaret çerçevesinde  isim ve uçuş detayları verilen kişilerin PCR testi uçuş  tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye girmelerine Bakanlığın bir sakınca görmediği ve söz konusu kişilerin ülkeye girişlerinin sağlanması konusunda gereğinin yapılmasının arz edildiği belirtilmektedir. 5 Ağustos 2020 tarihli yazı gereği için  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Keza, ayni tarihli yazı bilgi için  Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na da verilmiştir.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne gönderilen 13 Ağustos 2020 tarihli cevap yazısında Sayın Metin Kulünk, Sayın Amine Zehragül, Sayın Şaziment Tuba Kulünk Gül ve Semra Kulünk isimli kişilerin  ülkeye giriş yapmalarının aciliyetine istinaden PCR testlerinin 4 Ağustos 2020 tarihinde yaptırdıklarını  ancak söz konusu testleri yaptırdıkları tarih itibariyle sürenin 48 saat olduğu nedeniyle 72 saat kuralına uymadıklarını, ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini, bu hususa bağlı olarak durumlarının  değerlendirilmesi talebinde bulunduklarını ve söz konusu kişilerin  negatif PCR test sonuçlarını belgeleyerek  6 Ağustos 2020 tarihinde ülkeye giriş yaptıklarını belirtmiştir.

Sağlık Bakanlığı iddialarını teyit eden belgeleri Dairemize ibraz etmek suretiyle  ve/veya ülkeye giriş yapan kişilere ait Özel Erdem Hastanesi bünyesinde yapılan PCR test sonuçlarını belgeleyerek Dairemize göndermiştir. Yine söz konusu kişilere 6 Ağustos 2020 tarihinde de ülkeye girerken Sağlık Bakanlığı tarafından 2’nci PCR testi yapılmıştır. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderilen Sayın Amine Zehra Gül A00000 21337 barkodu, Sayın Semra Kulünk A00000 24461 barkodu, Sayın Metin Kulünk A00000 21510 barkodu ve Sayın Şaziment Tuba Külünk Gül A00000 20316 barkodu ile PCR testi yapılmış ve negatif PCR test sonuçlarını almalarına istinaden izolasyon süreçleri tamamlanmıştır.

45/218 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemiştir. Söz  konusu Yasa tahtında bulaşıcı hastalıkların sürveyansı, önlenmesi ve kontrolü ile ilgili daha önce de belirttiğimiz üzere  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sürveyans Komitesi, Laboratuar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sürveyans Komitesi, Laboratuar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin Üst Komitesidir ve bu komitelerden gelen bilgi ve önerileri göz önünde bulundurur.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına göre Sağlık Bakanlığı bu süreci Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda yönetmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı’na bu süreç içerisinde yapılan başvurular veya müracaatlar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletilmesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi’nin yaptığı değerlendirme sonucunda alınan karar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Bu konuda ilk nazarda Sayın Bakan’ın veya Sayın Müsteşar’ın tek başına karar alma yetkisi bulunmadığı görülmektedir.

Sayın Müsteşar tarafından kaleme alınan 5 Ağustos 2020 tarihli yazının içeriği gerçeklerle bağdaşmamaktadır ve/veya gerçekleri yansıtmamaktadır. Mezkur yazının kaleme alınış şeklinden  söz konusu kişilerin PCR testinden muaf tutuldukları izlenimi bırakmıştır veya bu şekilde bir intiba yaratmıştır. İlgili yazı, metnin yazılma amacını yansıtamamıştır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar tahtında “B Grubu” ülkelerden gelişlerde 3-5 gün (72-120 saatlik) negatif PCR testlerini belgelemek ve 2’nci PCR testini de giriş noktalarında yaptırmak şartı aranmaktadır. Söz konusu kişiler tarafından gerek Türkiye’de gerekse Kıbrıs’ta PCR testleri yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın basına yansıyan yazısı incelendiğinde 3-5 gün önceden PCR test yaptırmak kuralına bağlı olmadan ülkeye girmelerine izin verildiği görülmekle beraber  söz konusu kişilerin PCR testlerinin Türkiye’de yapıldığı  sadece  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından konan saat koşuluna uymadıkları nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na başvurdukları açıkça görülmektedir.

Netice itibarıyla, söz konusu kişilerin PCR testinden muaf tutuldukları iddiası Müsteşarın ilgili yazıyı kaleme alış şeklinden kaynaklanmıştır ve söz konusu iddialar bu hatalı ifadeden doğmuştur. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca  Sağlık Bakanlığı’na yapılan müracaatların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla,   Sağlık Bakanlığı  izlemesi gereken  yönteme uymadığı  ve  Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın öngördüğü  usul ve biçimde karar vermedikleri  açıktır. Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın belirlediği kurallar çerçevesinde çalışması bu tür karışıklıkları önleyecektir ve spekülasyonlara açık olmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos 2020 tarihli yazıyı gereği için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’ne göndermiştir. Söz konusu Bakanlıkların  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı  olmadan sadece  Bakan veya Müsteşar imzasıyla işlem yapması hatalıdır ve yanlış sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle söz konusu Bakanlıkların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı olmadan hiçbir işlem  yapmamaları gerekmektedir.

Emine DİZDARLI

Yüksek Yönetim Denetçisi

(Ombudsman)

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık