AktüelEkolojiRekor sayıda Amerikalı, iklim krizi konusunda endişeli

ABD'de yeni yapılan bir anket çalışması, vatandaşların küresel ısınma konusunda giderek daha fazla endişelendiğini ve konuyla daha fazla ilgilendiğini ortaya koyuyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 14, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

ABD‘de yeni yapılan bir anket çalışmasının sonuçları, rekor sayıda  Amerikalının iklim krizi konusunda endişeli olduğunu ortaya koydu.

Yale İklim Değişikliği İletişimi Programı tarafından yayınlanan çalışma , Amerikalıların genel olarak küresel ısınma konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını, sorunla daha fazla ilgilendiklerini ve soruna çözüm bulma konusunda daha destekleyici olduklarını ortaya koydu.

Çalışma, Amerikalıları inançlarına, tutumlarına, politika desteğine ve iklim değişikliği ile ilgili davranışlarına göre altı farklı gruba ayırıyor:

Küresel ısınma konusunda en çok ilgilenen ve en çok endişe duyan Alarm halindekiler; küresel ısınmanın önemli bir tehdit olduğunu düşünen ancak buna daha az öncelik veren ve önlem alma olasılıkları daha düşük olan Endişeliler; iklim değişikliğinin farkında olan ancak sebeplerinden emin olmayan ve çok endişeli olmayan Temkinliler;  küresel ısınmadan büyük ölçüde habersiz olan İlgisizler; bunun gerçekleştiğinden veya insan kaynaklı olduğundan şüphe duyan Şüpheciler ve gerçekliğini kesin olarak reddeden ve iklim değişikliği politikalarının çoğuna karşı çıkan Kayıtsızlar.

Kayıtsızların sayısı azalıyor

Çalışma, en büyük grup olan Alarma geçmiş durumda olan vatandaşların (%33), küçümseyenlerden (%9) sayıca üçte bir oranında fazla olduğunu ortaya koydu. Her 10 Amerikalıdan yaklaşık altısı (%59) ya alarmda ya da endişeli iken, yaklaşık olarak her 10 Amerikalıdan ikisi (%19) şüpheci ya da kayıtsız.

Son beş yılda, alarm duygusunu yaşayan grubunun büyüklüğü neredeyse iki katına çıktı ve toplamda yüzde 15 büyüdü. Yalnızca Mart 2021’den Eylül 2021’e kadar bu grubun büyüklüğü yüzde 9 arttı. Kayıtsızlar grubu son beş yılda %11’den %9’a düştü ve her 10 Amerikalıdan sadece biri şu anda insan kaynaklı küresel ısınma gerçeğini kesin olarak reddediyor.

Grup, anketlerine 2008 yılında ilk başladığında “endişeli” olanlar en büyük grubu oluşturuyordu. İki yıl sonra “temkinli” grup büyüdü. Alarm halinde olanlar ise 2015’in başlarında en küçük ikinci gruptu.

Tedbirli, şüpheci ve kayıtsız grupların tümü son yıllarda oran olarak düştü.

Çalışmanın yazarları; “Alarm halindeki segmentin büyümesi cesaret verici çünkü iklim değişikliği konusundaki ilerleme güçlü, koordineli ve sürekli eylem gerektiriyor ve bu kişiler liderlerden iklim eylemleri talep etme ve destekleme olasılığı en yüksek olanlardır” dedi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık