AktüelGazeddablogMertkan HamitPolitikaProtokol’e göre Eylül’e kadar 1248 öğretmenin işine son verilmesi gerekmekte – Mertkan Hamit

Ekonomik protokolde eğitim ile ilgili şöyle bir ifade var: “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD kriterleri hedefiyle düzenlenmesi”. OECD kriterleri çok masum bir ifade gibi geliyor değil mi? Bende öyle düşünüp OECD ortalamasına göre bizim rakamları karşılaştırdım. 2018 istatistik yıllığındaki öğretmen başına düşen öğrenci oranları okul öncesinde 12,6; ilkokullarda 12,45; ortaokullarda ise 8,76 şeklindedir. OECD ortalaması ise sırasıyla okul öncesi 13,8; ilkokul 15,1, ortaokul 13,3 şeklindedir. Bu rakamları esas alırsak Eylül 2019’a kadar eğitim bakanlığının...
Mertkan Hamit Mertkan HamitTemmuz 26, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Ekonomik protokolde eğitim ile ilgili şöyle bir ifade var: “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD kriterleri hedefiyle düzenlenmesi”.
OECD kriterleri çok masum bir ifade gibi geliyor değil mi? Bende öyle düşünüp OECD ortalamasına göre bizim rakamları karşılaştırdım.
2018 istatistik yıllığındaki öğretmen başına düşen öğrenci oranları okul öncesinde 12,6; ilkokullarda 12,45; ortaokullarda ise 8,76 şeklindedir.
OECD ortalaması ise sırasıyla okul öncesi 13,8; ilkokul 15,1, ortaokul 13,3 şeklindedir.
Bu rakamları esas alırsak Eylül 2019’a kadar eğitim bakanlığının Okul öncesindeki öğretmen sayısını 531, ilkokullardaki öğretmen sayısını 1292 ve ortaöğrenimdeki öğretmen sayısını 1784’de getirmesi gerekmektedir.
Bu mevcut rakamlar ışığında eylül ayına kadar eğitim bakanlığının
51 okul öncesi öğretmeni işten çıkarması
275 ilkokul öğretmenini işten çıkarması
922 ortaokul / lise öğretmenini işten çıkarması anlamındadır.
Özetle, Dörtlü koalisyonun önemli ölçüde destek olduğu ve UBP – HP hükümetinin imzaladığı bu protokol uyarınca Eylül 2019’a kadar 1248 öğretmenin işine son verilmesi gerekmektedir.
Bu toplam öğretmen sayısı 4855 olarak açıklanan öğretmenlerin %25inin işine son verilmesi demektir. Başka bir deyişle her dört öğretmenden birinin işine son verilmesi için imza atılmıştır
Öğretmenler beklenen performansı veriyor mu?
Öğretmenler hata yapıyor mu ?
Evet, birçok konuda öğretmenleri eleştirecek sebeplerim benim de var.
Ancak bir meslek grubunun %25’inin işine son verilmesine neden olabilecek bir protokol kabul edilebilir değil.
Dahası, kim ne derse desin bu ülkede demokrasi, insan hakları ve barış mücadelesinde öğretmenlerin rolü yadsınamaz.
Kıbrıslı Türk toplumu bugün kendine özgü değer ve anlayışlarının oluşmasında öğretmenlerin rolü son derece büyüktür. Bu açıdan baktığımızda eldeki insan kaynağını etkin kullanmak ile kitlesel bir yıkım arasında bir fark var.
Doğrusu, bu ifadenin dörtlü hükümet döneminden protokola girmesi sırasında TDP’nin de bir rolü olduysa bunu da açık seçik ifade etmesi gerekmektedir.

Mertkan Hamit

Mertkan Hamit

Ekonomist, Araştırmacı. İnsan Hakları üzerine Doktora adayı. Mağusa İnisiyatifi aktivisti. Photo Credit: https://www.instagram.com/richardahnert/

LGBT kitapcık