AktüelGazedda'nın Gündemi“Özgürgün’ün vekilliğinin sonlandırılması için koşullar oluştu”

Avukat Serkan Mesutoğlu, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün devamsızlığı ile ilgili yapılabilecekleri Meclis İç Tüzüğü'ndeki maddelerle açıkladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 26, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Avukat Serkan Mesutoğlu, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün devamsızlığı ile ilgili yapılabilecekleri Meclis İç Tüzüğü’ndeki maddelerle açıkladı.

Avukat Serkan Mesutoğlu, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili açıklama yaptı. Mesutoğlu, Özgürgün’ün 5 aydır meclise gitmediğini belirterek, vekillik görevini yerine getirmeden maaşını aldığını belirtti.

Mesutoğlu açıklamasında, “Hüseyin Özgürgün hakkında devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin sonlanmasına dair işlemlerin başlatılması için koşullar oluşmuştur” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün Genel Kurul toplantılarına katılmamaktadır. Yani tam olarak beş aydır Özgürgün’ün devamsızlığı bulunmaktadır.

Bir diğer deyişle, maaşını toplumu vekil olarak temsil ederek elde etmesi gerekirken hem vekillik görevini yerine getirmemekte hem de maaşını takır takır almaktadır.

Buna karşın, Cumhuriyet Meclisi’nde konuyla ilgili hiçbir adım atılmamaktadır. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bu durum karşısında ‘yapabilecek herhangi bir şey yok’ görüntüsü vermeye çalışmaktadır.

Bir milletvekilinin devamsızlığı söz konusu olduğunda ‘yapabilecek herhangi bir şey yok’ demek külliyen yanlıştır.

Peki böyle bir devamsızlık halinde ne olur? Meclis İçtüzüğü bu konuda ne demektedir?

Meclis İçtüzüğü madde 137’ye göre Genel Kurul toplantılarında yoklama yapılır. Toplantılara özürsüz veya izinsiz olarak katılmayan milletvekili, o birleşim veya toplantıda yok sayılır.

Meclis İçtüzüğü madde 134’e göre, bir milletvekili, özürsüz veya izinsiz olarak kesintisiz üç hafta süre ile katılmayan milletvekili Meclis Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır.

Bu uyarının ardından, söz konusu milletvekilinin özürsüz ve izinsiz devamsızlığının bir ay devam etmesi halinde konu Başkanlık Divanı tarafından saptanır.

Ardından Başkanlık Divanı saptamasını bir karar olarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne gönderir. Bu komite raporunu on beş gün içinde Meclis Genel Kurulu’na gönderir.

Bunun üzerine, Meclis Genel Kurulu devamsızlıktan ötürü ilgili milletvekillinin milletvekilliğine son verilip verilmemesi hakkında bir karar verir.

İşte UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili takip edilmesi gereken süreç budur.

Peki bunun dışında başka bir sürecin takip edilmesi söz konusu olabilir mi? Evet olabilir.

Eğer Özgürgün, Meclis Başkanı Uluçay’a gerekçeli mazeretini yazı ile beyan etmişse Uluçay’ın Özgürgün’e on beş günü aşmayacak bir izin verme yetkisi vardır. Otuz günü aşan bir izin talebi söz konusu ise bu sefer böyle bir taleple ilgili Başkanlık Divanı karar verecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Meclis Başkanı veya Başkanlık Divanı tarafından verilecek izin geriye dönük değildir, ileriye dönüktür.

Bir diğer deyişle, Hüseyin Özgürgün örneğinde olduğu gibi, bir milletvekili özürsüz ve izinsiz toplantılara katılmadığı için ortaya çıkan “yok” kaydını bir doktor raporu getirerek geriye dönük olarak sildiremez.

Aynı şekilde, Meclis Başkanı da özürsüz ve izinsiz bir şekilde toplantılara katılmayan milletvekilinin “yok” kaydını hiçbir şekilde sildiremez. Ancak ileriye dönük olarak “izin” verebilir. Böyle bir iznin süresi ise on beş günü geçemez. 1 Ekim 2019’dan bu yana on beş değil yüz elli gün geçmiştir!

Netice olarak, Hüseyin Özgürgün’ün devamsızlığı hakkında “elden bir şey gelmez” diyen kim varsa toplumu yanlış bilgilendirmektedir.

Hüseyin Özgürgün hakkında devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin sonlanmasına dair işlemlerin başlatılması için koşullar oluşmuştur.

Meclis içerisinde kimse sessiz kalarak Özgürgün’ün bu keyfi devamsızlığını onaylamamalıdır. İhtiyacımız olan bu ciddiyetsizliğe “HAYIR” demektir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık