AktüelGazedda'nın GündemiÖzersay kendi imzasının bulunduğu sözleşmeye uymuyor!

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Toparlanıyoruz Hareketi'nin lideri olduğu dönemde topluma imzalattığı sözleşmeye aykırı hareketlerde bulunmaya devam ediyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 19, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Toparlanıyoruz Hareketi’nin lideri olduğu dönemde topluma imzalattığı sözleşmeye aykırı hareketlerde bulunmaya devam ediyor. GazeddaKıbrıs olarak, halkın umutlarını besleyerek kısa bir süre içinde hükümet sözcülüğüne kadar yükselen Özersay’ın 2012 yılında halka imzalattığı Toplum Sözleşmesi’ni yeniden gün yüzüne çıkardık.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 2012 yılında Toparlanıyoruz Hareketi’nin liderliğini sürdürürken topluma bazı sözler vermişti. Birçok entelektüeli de yanına alarak topluma sözleşme imzalatan ve bu uğurda kampanya da başlatan Özersay, kendi imzaladığı belgeye uymuyor.

2012 yılında halka duyurulan Toplum Sözleşmesi’nden seçtiğimiz maddeleri siz değerli okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

Toplum Sözleşmesi

1- Yolsuzluğa, partizanlığa bulaşmış olan veya başarısızlığı sonucu kamuyu zarara uğratan siyasilerin siyaseti bırakmalarını, hesap vermelerini isteyeceğim, bunun  takibini yapacağım; bunları yapanlara, yakınım dahi olsalar, tepki koyacağım ve bu tür davranışların sorumlusu olan bürokratların da hesap vermelerini talep edeceğim.

2- Uluslararası hukuk ve insan haklarıyla uyumlu, adil, şeffaf, hesap verebilir, ayrımcılığın olmadığı çok-kültürlülük üzerine kurulu ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir yönetim talep ediyorum.

3- Gerek yolsuzlukları, gerekse partizanca uygulamaları denetleyecek/soruşturacak ve doğrudan yargıya havale edebilecek olan güçlü, tarafsız ve bağımsız bir yolsuzluk biriminin kurulmasını, bu gün var olan ve bu niteliklerden yoksun olan birimlerin kaldırılmasını talep ediyorum.

4- Siyasi partiler içinde demokratik olmayan uygulamaların sona erdirilmesini sağlayacak yasal değişikliklerin yapılmasını, gelir ve giderlerinin etkili bir denetime tabi tutulmasını ve milletvekili transferlerinin yasaklanmasını talep ediyorum.

Toplum Sözleşmesi’nin tamamını okumak için tıklayınız >>>

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık