AktüelEkoloji“Otel değil, toprak kokusu” eylemi yapılıyor

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen Otel İnşaatı ile ilgili eylem yapılacağını duyurdu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 17, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen Otel İnşaatı ile ilgili eylem yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, eylemin 19 Aralık Cumartesi 15.00’te İskele Long Beach bölgesinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Yapılan açıklama şöyle:

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen Otel İnşaatı Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde 14 Aralık Pazartesi günü itibarı ile bölgeden toplanan 39 sayfalık imzaları da içeren “itiraz” dilekçesini Çevre Koruma Dairesi’ne bildirmiştir.

İnsiyatifimiz yaptığı toplantılarda eylem komitesini oluşturmuştur. İnsiyatifimizin oluşturduğu eylem komitesi  19 Aralık Cumartesi günü saat 15’de İskele Long Beach bölgesinde protesto gösterisi düzenleme kararı almıştır.

Hakımıza çevreye, sahile, ve doğal alanlarına sahip çıkmak için 19 Aralık Cumartesi günü saat 15’de İskele Long Beach önünde Babutsa Büfe’de buluşma çağrısı yapıyoruz.

Eylem sırasında “Sağlık Yüksek Kurulu’nun” kararları uyarınca maske ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulacaktır..İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi kanunlar çerçevesinde İskele’de çevrenin korunmasını ve de tüm sahillerin kamusal yarar için korunarak kullanımını savunur.

Şimdi Harekete Geçme Zamanı! Hep Birlikte!

“İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi”

Ana prensipler ve hareket noktalarına ilişkin manifesto

1- Kıyı şeridinde; doğal kalmış ve ekolojik değeri olan kıyısal alanların göz önünde bulundurularak kıyı koruma çizgisinin/kıyı koruma bandının bilimsel veriler ışığında belirlenmesi, kıyısal alanlarda bulunan doğal tarihi değerlerin korunması, bölgede doğal hayat koruma alanlarına yönelik ÖÇKB çalışmalarının ivedilikle yapılması ana hedefidir.

2- İskele’nin de bir sahil yerleşim yeri olduğu dikkate alınarak kıyıların bütüncül açıdan (topolojik/morfolojik/ekolojik) özelliklerinin korunması için yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi.

3- Kıyılardaki yapılaşma ve Turistik tesislerle ilgili gelişmelerin Mağusa -İskele – Yeni Boğaziçi İmar planı kapsamında ortaya konan prensipler doğrultusunda izinlendirilmesi.

4- Kıyı şeridindeki tüm kamuya ait arazilerin sadece ortak kamusal amaçlı (rekreasyon alanı olarak) kullanılması.

5- Taşkın riski yönetim planının belirlenerek bölgedeki yapılanmalarda İmar Planı sürecinde ortaya konulan prensip ve taşkın riski haritalarının dikkate alınması.

6- Mağusa -İskele – Yeni Boğaziçi İmar planında kamu yararına çevresel ve kamusal menfaatlerin gözetilerek, kamu menfaatinin önceliklendirilmesi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık