AktüelEkolojiOrtak açıklama: İmar Planı hayata geçmeli

Öyle anlaşılıyor ki, inşaat sektörünü elinde tutan kimi çevrelerin planın esnetilmesi yönünde girişimleri vardır. Bu rant çevrelerinin kişisel ve zümresel kaygılarının aksine toplumsal kaygılarla hareket eden bizler planın süratle hayata geçmesi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 30, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Çevre örgütleri ve meslek odaları ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride İmar Planı’nın süratle hayata geçmesi yönünde açıklama yapıldı.

İşte açıklama

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi

İMAR PLANI süratle HAYATA GEÇMELİDİR!

 

Bugünün ve gelecek nesillerin ekonomik gelişmesinin en büyük kaynağı sahip olduğumuz çevresel değerlerdir. Ekonomik büyümenin çevresel felaketlere yol açması gelecek nesiller için büyük bir sıkıntıdır. Çevresel bozulma ise maalesef çoğu zaman geri döndürülemez niteliktedir. Hal böyle iken ve Girne örneği de tüm acı gerçekliğiyle karşımızda dururken yapılan yanlışlardan ders almayan bazı gruplar açıkça ülkede sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı planlı bir yapılaşma istememektedirler. İnşaat sektöründe yer alan bu gruplar kısa dönemli ve zümresel olan çıkarları için hükümetlere baskı yapmaktadır.

 

İnşaat sektöründeki bu gelişim tartışmasız bir şekilde “sürdürülebilir kalkınma” ilkelerine tersdir. Bu çerçevede, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın süratle hayata geçmesi elzemdir. İmar planı hazırlanıncaya kadar 3 aylık bir süre için yürürlüğe giren emirnamenin de öngördüğü süre dolmuşken ve bu süreyi artırmaya yönelik karar da mahkeme tarafından verilen ara emriyle de ortadan kaldırılmışken yapılması gereken daha fazla zaman kaybetmeden imar planını hayata geçirmektir.

İmar planı hazırlama sürecinin bir parçası olarak geçtiğimiz hafta yapılması gereken ‘‘halkın katılımı ve bilgilendirme toplantısı’’ son anda iptal edilmiş ve nedeniyle ilgili de herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki, inşaat sektörünü elinde tutan kimi çevrelerin planın esnetilmesi yönünde girişimleri vardır. Bu rant çevrelerinin kişisel ve zümresel kaygılarının aksine toplumsal kaygılarla hareket eden bizler planın süratle hayata geçmesi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Ülkesel Fizik Plan’da öngörüldüğü şekilde nüfus taşımasına neden olmadan, çarpık yapılaşmaya yol açmadan, biyolojik çeşitliliğimize zarar vermeden, gelecek nesilleri düşünerek sürdürülebilir kalkınma ilkelerini esas alan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın süratle hazırlanarak hayata geçmesi birinci önceliğimizdir. Bu anlayışla, ‘‘Planlı Gelişim İnisiyatifi’’ adı altında bir araya gelen örgütler ortak bir yol haritası belirlemiştir.

Aşağıda imza sahibi örgütlerin oluşturduğu ‘‘Planlı Gelişim İnisiyatifi’’ ilk olarak Şehir Planlama Dairesi tarafından ‘‘halkın katılımı ve bilgilendirme toplantısı’’nın ivedilikle gerçekleştirilmesini talep etmektedir. Bu bağlamda, inisiyatif temsilcileri 31 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’da İç İşleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini aktaracaktır. 1 Ağustos Perşembe günü, saat 19.00’da ise imar planının bölge için önemini anlatmak üzere Yeniboğaziçi Sakin Şehir Parkı’nda inisiyatif tarafından bir toplantı organize edilecektir.

PLANLI GELİŞİM İNİSİYATİFİ

Biyologlar Derneği, Boğaz-Boğaztepe Çevre ve Kültür Koruma Derneği Çevre Koruma Vakfı, DAÜ-SEN, Gümrük Çalışanları Sendikası, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Peyzaj Mimarları Odası, Rehberler Birliği, Şehir Plancıları Odası, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Tabipler Birliği, Taşkent Doğa Parkı, Toparlanıyoruz Hareketi, Yeşil Barış Hareketi

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık