AktüelGazeddablogMurat KanatlıOrtada Kıbrıs usülü kara mizah var – Murat Kanatlı

Çünkü bize gelen bilgi Öykü hanım Ali Pilli döneminde işe alınan mevsimlik işçi statüsündeki Sağlık Personellerinden.
Murat Kanatlı Murat KanatlıMayıs 15, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Öykü Hulisiağa kendi sosyal medya statüsünden paylaşım yapıp, bizi yalancılıkla suçlayıp kendisinin yasaları uyguladığını söylüyor, annesi başta olmak üzere diğer destekçileri tebriklerini iletip yasaları uygulamaya devam et diyor ama ortada Kıbrıs usülü kara mizah var. Çünkü bize gelen bilgi Öykü hanım Ali Pilli döneminde işe alınan mevsimlik işçi statüsündeki Sağlık Personellerinden. Anayasa’nın 121. Maddesine göre asıl ve sürekli görevler kamu görevlileri eli ile yürütülür ve mahkeme kararı da var ki kamu görevlisi de anayasal bağımsız organ olan Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından atanırlar ki Öykü hanım KHK tarafından atanmış bir personel değil! 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası madde 6 (3) göre de mevsimlik işçi olarak alındığı için mevcut görevini yapamaz. 

Bu konu çok ciddidir Kamu Hizmeti Komisyonu ve ilgili diğer kurumlar bu konuda kamuoyu bilgilendirmesi gerekir, sorumluluk doğuran bir göreve sorumluluk taşımayan, yasadışı şekilde personel atanmıştır, dava edilirse sorumlu kim olacak? Yani örneğin önemli mali konu içeren amaç için geçiş yapılması gerekiyor, ya da önemli bir doktor randevusu için geçiş yapılacak, Öykü hanım diyor ki geçemez, bunun sonucunda ciddi maddi kayıp, sağlık kaybı ve benzeri olay oluştu, mevsimlik bir işçinin aldığı bu karar sonucu ortaya çıkan durumdan kim sorumlu olacak? 

Kara mizah ise, yasaları uyguladığını iddia eden ki uyguladığı yasa değil kurul kararlarıdır, yasal olmayan şekilde görevlendiren kişi olması… 

Yeniden altını çiziyoruz ve soruyoruz, geçiş noktalarında görevlendirilen Sağlık Personeli Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmış mıdır? 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası’na uygun olarak geçiş noktalarında görevlendirilen personel midirler? Mahkemelik olan personelin böylesi kritik görevlere verilmesi doğru bir davranış mıdır? 

Kamu Hizmeti Komisyonu’nu, KKTC Sağlık Bakanlığı  nı bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırıyoruz…

Bunları detaylandırıp hatırlatalım:

15 Eylül 2020 tarihinde mahkemeler önünde Güven Bengihan, 39 kişinin sınavsız partizanca istihdam edildiğini, mevsimlik işçilerin ise bu rakama dahil olmadığını, 245 kişinin de mevsimlik işçi olarak işe alındığını açıklamıştı. Bengihan ayrıca Geçici işçilere, sürekli kamu görevlilerinin yaptığı işlerin yaptırıldığını belirtmiş “işçi adı altında geçici işçilere memurluk yaptırılıyor” da demişti. 

20 Mart 2021 tarihinde ise Yenidüzen Gazetesindeki haberde “Pandemi sürecinde sağlık sektöründe görevlendirilmek üzere ‘mevsimlik işçi’ olarak kamuda işe alınan ve bir kısmı Lefkoşa’daki Pandemi merkezinde çalışan 270 personelinin tamamının nerede görev yürüttüğünün Sağlık Bakanlığı tarafından araştırıldığı ifade edildi” haberi yayınlanmıştı. 

Biraz önce dediğimiz gibi, bu mevsimlik işçi statüsünde işe alınanların bir kısmının geçiş noktalarındaki sağlık personelleri olduğu bilgisi bize ulaştı, elbette bilgiyi teyit etmeye çalışıyoruz Sağlık Bakanlığının bu konuda açıklama yapması gerekir. 

Bu konu neden önemli? 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası madde 6 (3) diyor ki “Bu Yasaya bağlı kurumlarda bu maddede öngörülen 3 (üç) istihdam şekli dışında personel çalıştırılamaz” yani eğer kapılarda görevlendirilen Sağlık Personellerinin statüleri mevsimlik işçi ise kapılarda kimin ülkeye girip giremeyeceklerine muhaceret memuru gibi karar verebiliyorlar ama Kamu Görevlileri Yasası’na göre aslında bu görevi yapamayacak durumdadırlar… 

Elbette Ali Pilli zaman zaman bunlar geçici personel olduğunu da söylemektedir, Anaysa Mahkemesi bu konuda verdiği bir görüşte şöyle söylemektedir:

“7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 6. maddesinde, orijinal şekli ile kamu hizmetinin sürekli personel, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eli ile yürütüleceğinin belirtildiği görülür. “Geçici Personel” tefsiri 1979 yılından 2014 yılına kadar 40/1998, 4/2000 ve 72/2006 sayılı Yasalar ile tadil edildikten sonra, 19/2014 sayılı Yasa ile “geçici personel” tanımı, 7/1979 sayılı Yasanın 6. maddesinden tamamen çıkarılmıştır. Bu durumda, 2014 yılından sonra Kamu Görevlileri Yasası altında geçici personel alımı durdurulmuştur.”

Yani Geçici Personel olarak bile alınmışlarsa da yasadışıdır… 

Ayni kararda bu konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi yakınmada da bulunur:

“Kamu Görevlileri Yasası’nın hatalı uygulanması sonucu şu anda kamuda hizmet veren ve geçici personel tanımında yer aldığı şekli ile geçici değil, asıl ve sürekli görevleri ifa eden, ancak 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın sürekli personel alımında uygulanması gereken prosedüre hiçbir şekilde uyulmadan istihdam edilen 1016 kişi vardır.”

Bu durumda, okuduğumuz Anayasa Mahkemesi kararları ve görüşleri bize diyor ki geçiş noktasında görevlendirilen tüm çalışanlar Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından kadrolarına atanmamış ise o görevi yapabilecek vasıflarda değillerdir. 

Dediğimiz gibi Kamu Hizmeti Komisyonu ve KKTC Sağlık Bakanlığı bu konuda kamuoyuna açıklama yapması gereği vardır.

Murat Kanatlı

Murat Kanatlı

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri, aktivist, anti-militarist, vicdani retçi

LGBT kitapcık