koronavirus“Önlemler hemen şimdi! Yarın çok geç olabilir”

Evrensel Hasta Hakları Derneği yayımladığı basın bildirisiyle, hükümeti göreve çağırarak önlemlerin hemen alınması çağrısında bulundu. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 9, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Evrensel Hasta Hakları Derneği yayımladığı basın bildirisiyle, hükümeti göreve çağırarak önlemlerin hemen alınması çağrısında bulundu. Açıklama şöyle:

Hükümet edenlere çağrımızdır!

Ülkemizde yerel Kovid-19 pozitif vakaların hızlı artış trendine girdiği ve sayıların sınırlı sağlık hizmeti kapasitesinin üzerine çıkmaya başladığı ortadadır. Ne var ki gelinen bu aşamada ortada hala krizin nasıl yönetileceğine dair bir karmaşa vardır. Daha önce yapmış olduğumuz ve Ombusperson Sayın Emine Dizdarlı’nın da yaptığı açıklamalardan da anlaşıldığı üzere 2018 yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi’nden geçerek yasallaşan Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına göre, ülkede bulaşıcı bir hastalık salgını meydana geldiğinde salgın ile ilgili tek yetkili kurul Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesidir. Bu kurul Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate alır ve izler, eylem ve planları ülkeye uyarlar. Hükümetler veya bakanlar kurulunun böyle bir yetkisi yoktur.

Toplum telafisi mümkün olmayacak şekilde hasar görebilir!

Aylardır izlediğimiz şekli ile ülkemiz, maalesef bilim insanlarının önerdiği kararlar doğrultusunda yönetilmediğinden ve hükümet yetkilileri kamuoyunda oluşan baskılarla şekillenen kararlar aldıkları için bir “acil durum” olan salgın hastalığın yönetimi kaotik bir hal almıştır. Tüm bunların sonucunda hasta hakları bağlamında halkımızın koruyucu önlemlerin alınması hakkı, tedaviye erişim hakkı ve güvenlik hakları ciddi şekilde ihlal edilmektedir. Yurttaşlar devlete duydukları güveni yitirmekte ve birçok çocuk, genç ve yetişkinin akıl sağlığında olumsuz etkilenmeler yaşanmaktadır. Bilim insanlarının yaptığı ileri tedbir çağrılarına kulak verilmemeye devam edilmesi halinde telafisi mümkün olmayacak ve toplumda maddi ve manevi ciddi sıkıntılara neden olacak bir felaketin yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.

Kovid-19 pozitif hastalar yanında kovid dışı hastaların tedavilerini güvenli bir şekilde almaları da gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak toplumda haklı olarak oluşan panik ve güvensizlik havasını gidermenin tek yolunun, bu zor dönemde canlarını tehlikeye atarak yetersiz sağlık altyapısıyla hizmet vermeye çalışan sağlık görevlilerinin ve bilim insalarının çağrılarına bir an önce kulak verilmesi olduğunu hatırlatırız.

Aylardır söylenebilecek herşey söylenmiş, yapılacak uyarılar defalarca yapılmıştır. Halk olarak bireysel korunma tedbirlerimizi maske takarak, sosyal mesafe uygulayarak ve el hijyenine önem vererek en üst seviyede almaya devam etmeliyiz. Gelinen bu aşamada hükümetten yasaya uygun hareket etmesini ve Üst Kurulun kararları doğrultusunda gerekli tüm önlemlerin derhal alınmasını talep ederiz,
Yarın çok geç olabilir..

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık