AktüelGazedda'nın Gündemi“Öldürülmediğimiz ve sömürülmediğimiz hayatı, biz kuracağız!”

Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Arasta Kadınlar Meydanı'nda eylem yaptı, eylem sonrasında ortak basın açıklaması okundu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 28, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Arasta Kadınlar Meydanı’nda eylem yaptı, eylem sonrasında ortak basın açıklaması okundu.

Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclislerinin Arasta Kadınlar Meydanı’nda gerçekleştirdiği eylem sonrası okunan ortak basın açıklamasında, kadınların sokakta, evde, iş yerinde şiddete uğramaya devam ettiği savunuldu, dünyanın her yerinde kadınların ve LGBTİ+’ların haklarına ve hayatına saldırılar olduğu ifade edildi. 

kktc’de gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konulduğu ve köleleştirildiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bugün burada “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” için toplandık. Kadınlar hâlâ sokakta, evde, iş yerinde şiddete uğramaya devam ediyor. Dünya’nın her yerinde kadınların ve LGBTİ+’ların haklarına ve hayatına saldırılar var.

Kıbrıs’ın kuzeyinde gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konuluyor, köleleştiriliyor. Cinsel kimliğimiz ve cinsel yönelimimizden dolayı fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital şiddete uğrayarak öldürülüyoruz

Kadına yönelik şiddeti ve nefret cinayetlerini umursamayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden, kadınların köle olarak kullanılmasına göz yuman otoriter, işbirlikçi, teslimiyetçi ve gerici iktidarlar ile karşı karşıyayız. Erkek devlet öldürülen her kadından korumadığı için sorumludur.

Dilimiz, inancımız, etnik kökenimiz farklı olsa dahi bizi bir araya getiren, örgütlü mücadelemiz ve yükselttiğimiz kadın hareketidir. Hepimiz eşit, özgür ve sömürüsüz bir Dünya’da yaşamak istiyoruz. Kararlıyız, sömürülmediğimiz, öldürülmediğimiz bir dünyayı ve Kıbrıs’ı hep birlikte kuracağız. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Feminizm, eşitliğin mücadelesidir. Eşitliği sağlamanın yolu ise tüm eşitsizliklere karşı mücadele etmekten geçer. Bu nedenle toplumların var ettiği ataerkil dayatmalara, hayatlarımızı hiçleştiren kapitalizme karşı mücadelemizi örgütlüyor ve feminist isyanımızı büyütüyoruz.

Tekrarlıyoruz; Dünya’da ve Kıbrıs’ta öldürülmediğimiz ve sömürülmediğimiz hayatı, biz kuracağız! 

Yaşasın Kadınlar, Yaşasın Kadınların Örgütlü Feminist Mücadelesi!

Mesarya Kadınları İnisiyatifi

Sol Hareket

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık