AktüelGazedda'nın GündemiOkullarda cinsiyet ayrımcılığı sürüyor!

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor topluluğu geçtiğimiz aylarda yürüttüğü anket çalışması ile çoğu gencin okullardaki cinsiyetçi kurallardan dolayı ayrımcılığa uğradığını ve 296 gencin 289’unun okullarda insan hakları eğitimi olması gerektiğini düşündüğünü ortaya çıkardı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 2, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

“Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor” geçtiğimiz aylarda yürüttüğü anket çalışması ile çoğu gencin okullardaki cinsiyetçi kurallardan dolayı ayrımcılığa uğradığını ve 296 gencin 289’unun okullarda insan hakları eğitimi olması gerektiğini düşündüğünü ortaya çıkardı.

Bu sonuçlar, 27 Ağustos 2020 tarihinde bakanlığın Talim ve Terbiye Dairesi’ne iletilmiş olmasına rağmen, iki ayı aşkın bir süredir gençlere bir geri dönüt verilmedi.

Gençlerin bakanlığa yaptığı başvuruda okullardaki cinsiyetçi kuralların varlığı modern toplum anlayışına ters düşmekte olup bireylerin evrensel özgürlüklerini kısıtlmakta olduğu vurgulandı. Bunun yanında bakanlığın önünde yapılan basın açıklaması ile yasalara göre cinsiyet temelli ayrımcılık ağır ceza kapsamında cezalandırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bu ayrımcılığı yapmaya devam etmektedir.

Bakanlık önünde toplanan gençler, insan haklarını aykırı olan bu kuralların derhal okullardan kaldırılmasını talep ederek, çağdaşı uygulamaların hala daha ülkemizde var olmasından dolayı büyük bir utanç duyduğunu dile getirdiler. Gençler, çocukların vücutları üzerinden bir kalıba sokulmasının bir nevi çocuk istismarı olduğunun ve konunun gerekirse yasal işlem başlatarak halledilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık