AktüelGazedda'nın GündemiÖğretmenler uzaktan eğitime hazır değil

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, öğretmenlerle bir anket çalışması yaparak, pandemi döneminde eğitimle ilgili sorulara yanıt aradı. Araştırmada çıkan en ilginç sonuçlardan biri ise, öğretmenlerin kendilerini uzaktan eğitime hazır hissetmemesi...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 25, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, öğretmenlerle bir anket çalışması yaparak, pandemi döneminde eğitimle ilgili sorulara yanıt aradı. Araştırmada çıkan en ilginç sonuçlardan biri ise, öğretmenlerin kendilerini uzaktan eğitime hazır hissetmemesi…

Okullardaki uygulayıcılar olan öğretmenlere, gelişigüzel örneklem yöntemiyle yapılan anket çalışmasında, öğretmenlerin, seyrekleştirme modeli ile bile okulların açılmasıyla %54.75’inin sosyal Mesafenin korunamayacağını belirttiği belirtildi.

KTOEÖS tarafından yapılan açıklamada, maskenin zorunlu olması durumunda öğretmenlerimizin %86.9’u ders saatlerinin 40 dakikanın altına düşmesi gerektiğini belirterek, öğretmenlerimizin %90.34’ünün taşımacılıkta azaltılma olsa bile sosyal mesafenin korunamayacağını belirttiği kaydedildi.

Toplum sağlığı tehlikede olacak

Öğretmenler, okulların açılmasıyla birlikte, %78.96 oranında, kendilerinin ve toplum sağlığının tehlikede olacağına inandığını da belirterek, öğretmenlerin sadece %12.63’ünün okulların temizlik ve dezenfektan maddelerine ulaşabileceğinin düşünüldüğü de belirlendi.

Uzaktan eğitim verimsiz

Öğretmenlerin %84.69’u geçmiş dönemdeki uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu düşünmesinin yanısıra, %91.12’si ise uzaktan eğitim için altyapının yetersiz olduğunu belirttiği kaydedildi.

Öğretmenler uzaktan eğitime hazır değil

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri ise, öğretmenlerin %56.46’sının uzaktan eğitim için hazır bulunuşluk seviyesinde olmadığını belirtmesi… Bu rakamı öğrencilerin %87.13’ü takip ediyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık