AktüelGazedda'nın GündemiÖğrenciler çeşitli insan hakkı ihlaline maruz kalıyor

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu, okullarda düzenlediği anket çalışmasıyla, öğrencilere “Sizce insan hakları eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmeli mi?” sorusunu sordu. Anket sonuçları, öğrencilerin okullarda çeşitli insan hakkı ihlaline maruz kaldığını ortaya koydu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 3, 2020
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu, okullarda düzenlediği anket çalışmasıyla, öğrencilere “Sizce insan hakları eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmeli mi?” sorusunu sordu. Anket sonuçları, öğrencilerin okullarda çeşitli insan hakkı ihlaline maruz kaldığını ortaya koydu.

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu tarafından yapılan açıklamada, 296 gençle bir anket çalışması düzenlendiği belirtilirken, ankete katılan gençlerin %97.6’sı insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor çalışmasının araştırma anketi kapsamında çalışmada yer alan gönüllü gençlerin katkılarıyla 296 gence ulaştık.  Bu gençlerin aşağıdaki veriler ve infografiklerde de görülebileceği gibi büyük bir çoğunluğu insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesi gerektiği görüşünde olduğunu sizlere bildirmek isterim.

Çocukların hayatı, dünyayı ve birçok yeni bilgiyi edindiği eğitim kurumlarında insan haklarını öğrenmesi çeşitli perspektiflerden çok önemlidir. Bir bireyin haklarından haberdar olarak büyümesi, yaşayacağı olsası insan hakları ihlalleri karşısında kendini güvenceye alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Buna ek olarak insan haklarının okullarda öğretilmesi toplumdaki vizyonun ve bilinçliliğin artarak toplumsal kalkınmanın önünü açabilmekte ve aydınlık bir geleceğe zemin sağlamaktadır.

Anket sonuçlarından elde edilmiş istatistikler aşağıdaki gibidir:

Yukarıda da görmüş olduğunuz üzere ankete katılan gençlerin %97.6’sı insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Bunun yanında araştırmaya tabi olarak belirtmek isteriz ki Kıbrıslı Türk okullarında çocukların ve gençlerin hayal gücünü kısıtlayarak her geçen gün daha fazla ayrımcılığa uğramasına sebebiyet veren ayrımcılık ve çağdışı temeller üzerine kurularak evrensel özgürlükleri kısıtlamakta olan ciddi kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar erkek öğrencilerin saç uzatamaması, küpe takamaması ve bunun gibi kalıplaştırımış kurallardır ve insan haklarını ihlal etmektedir. Bu kurallar bireylerin kişisel ruh hali üzerinde ciddi etkiler bırakabilirken kişilerin ayrımcılık temelli istismara kurban gitmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu kurallar Kıbrıs’ın kuzeyindeki çoğu özel okulda kalkmış durumda olup, modern olarak nitelendirilmiş hiç bir toplumda bulunmamaktadır. Bireylerin kişiliklerine saygı göstermeyen bu yukarıdada altını çizdiğim gibi öğrencilere yapılmış ciddi bir istismardır. İnsanları cinsiyetlerni göre kategorileştirmek dönemin koşullarına göre aşırı çağ dışı ve geri kafalı bir uygulamadır. Kıbrıs’ın kuzeyindeki çoğu öğrenci bu durumdan ciddi anlamda şikayetçidir ve katılımcılarımız arasından bir kişi Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret eden eğitim bakanına bu durumu 2019-2020 akademik yılı içerisinde sözlü olarak bildirdiğini fakat yeterli ilgi almadığını belirtmiştir.

Öğrencilerin, eğitim kurumlarının çatısı altında sahip olduğu evrensel hakları öğrenmeyi talep etmesi; bir insanın hayatı boyunca talep edebileceği en doğal ve en temel haklardan biridir. Bunun yanında bu öğrencilerin kişisel kimliklerine ve evrensel özgürlüklerine saygı duyulmasını istemesi insan hakları kapsamındada sahip oldukları en büyük haklardan biridir. Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor olarak insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesini ve dünyanın büyük bir çoğunluğunda çağ dışı bir istismar olarak belirtilen, insan haklarını ihlal eden ayrımcılık temelli kuralların gelecek eğitim yılına kadar kaldırılmış olmasını resmi olarak talep etmekteyiz, en kısa zamanda bakanlığımızın bu talebi değerlendirerek en kısa zamanda bize bir geri dönüt vermesini rica ediyoruz. 

Gereğini arz ederiz”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..