AktüelGazedda'nın GündemiNazlı: Yaşlı bakım hizmetlerinin kamusal olarak karşılanması devletin görevi

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nden yansıyan görüntülerin, bu adanın yarısında kendi bakımını gerçekleştiremeyecek durumda olup desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin vahametini gözler önüne serdiğini söyledi.
Gazedda KıbrısOcak 30, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nden yansıyan görüntülerin, bu adanın yarısında kendi bakımını gerçekleştiremeyecek durumda olup desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin vahametini gözler önüne serdiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak, yaşlı bakımının kişisel bir sorun yahut ailevi bir sorumluluk olarak görülmesinin doğru olmadığını, yaşlı bakım hizmetlerinin kamusal olarak karşılanmasının devletin görevi olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Mevcut yapıda devletin sağladığı yaşlı bakım hizmetinin oldukça sınırlı olması, özel kuruluşlar ve birtakım vakıflar tarafından yahut evde özel bir bakıcı istihdam ederek bu ihtiyacın giderilmeye çalışıldığı ortadadır diyen Nazlı, “Gelmiş geçmiş hükümetlerin, devletin görevi olan kamusal yaşlı bakım hizmeti için icraatta bulunmayı bırakın bu alanda verilen özel hizmetleri dahi denetlemediği, yaşlıları kendi kaderine mahkum ettiği aşikardır” dedi.

“Bu yaşananlar desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin vahametini gözler önüne serdi”

Nazlı, bu yaşananların, hükümet edenlerin iş bilmezliğinden değil, devletin sosyal politikalar alanını bilinçli
şekilde terk etmesini hedefleyen neoliberal politikaların sonucu bugüne kadar hükümet eden partilerin
ideolojik bir tercihi olduğunu söyleyerek, “Vakıflar İdaresi’nin zenginlik içerisinde ‘hayrına’ yoksula, çocuğa, yaşlıya el uzatırken; hükümetlerin çocukları, yaşlıları, şiddete uğrayan kadınları, yoksulları, engellileri, işsizleri, bağımlıları koruyacak bir devlet mekanizması geliştirmesi için kaynak ayırmaması tesadüf değildir” dedi.

”Tüm hizmetlerin etkin şekilde ilerlemesi için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılmalı”

Açıklamanın devamı şu şekilde:

Bağımsızlık Yolu olarak, kamusal yaşlı bakım hizmetlerinin etkin şekilde verilmesi yanında aşağıda 5 maddede özetlediğimiz taleplerin yükseltilmesi ve gerçekleştirilmesi için alanda çalışan demokratik kitle örgütleriyle iş, güç, eylem birlikteliği yaparak yaşlı dostu sosyal politikaların icrasına yönelik muhalefet yükselteceğimizi kamuoyu ile paylaşırız:

1- Yaşlı kimseye bakabilecek aile bireyi olması durumunda bakım evine kabul edilmemesi ve maddi geliri olan yaşlı bireylerden verilen bu kamusal hizmet dolayısıyla ücret alınması uygulaması derhal sona erdirilmesi

2- Tüm yaşlı bakım merkezlerinin kameralı sistemle çalıştırılması, kamusal özel fark etmeksizin yaşlı bakım evlerinin ve bakıcılarca özel yaşlı bakım hizmeti verilen evlerin iş yeri sayılarak Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetleri Dairesi ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerince etkin şekilde denetlenmesi

3- Yaşlıların yalnızca özbakım ihtiyaçlarını değil; ruhsal ve fiziksel sağlık hizmetlerine erişimini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yaşlı yaşam merkezlerinin her ilçeye kurması

4- Yaşlıların ihmal ya da istismara uğradığı zaman yardım isteyebileceği bir ihbar hattı kurulması ve ister bir evde isterse bakım evinde yaşıyor olsun, yaşlı kimselerin yetkililere ulaşabilmesini sağlayacak iletişim imkanları geliştirilmesi

5- Tüm bu hizmetlerin etkin şekilde geliştirilmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılması ve personel ihtiyacını karşılayacak sayıda istihdam yapılması

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık