AktüelGazedda'nın Gündemi“MOBESE direkleri izinsiz ve ruhsatsız dikiliyor”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, şu ana kadar kurulan kent güvenlik sistemi direklerinin herhangi bir ruhsat ve herhangi bir odadan vize alınmadan yapıldığını belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 23, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, şu ana kadar kurulan kent güvenlik sistemi direklerinin herhangi bir ruhsat ve herhangi bir odadan vize alınmadan yapıldığını belirtti.

Refikoğlu, hem estetikten yoksun görüntüler ortaya çıktığını hem de kent güvenliği için kurulan bu sistemlerin, statik projeye sahip olmadığı için çevresine tehlike yarattığını kaydederek ayrıca direklerin orantısız büyüklüğünden dolayı bulunduğu yerlerde kaldırım işgali yaratıldığını bildirdi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Kent Güvenlik Sistemleri için kurulan/kurulacak kamera sistemleri konusunda açıklama yaptı.

Refikoğlu açıklamasında, Gönyeli Belediyesi’nin sınırları içerisinde kurulmaya çalışılan kamera direklerine, belediyenin müdahalesi ile bu sistemlerin kurulduğu noktalar ve görünümleri hakkındaki tartışmaların tekrar gündeme geldiği hatırlatarak değerlendirmelerde bulundu.

“Oda kurul üyesi ancak toplantı daveti almadık”

Odanın, yasa gereği Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu üyesi olduğunu ancak 2019’da yapılan toplantılara yazılı veya sözlü çağrı almadıklarını bildiren Merter Refikoğlu, dolayısıyla yapılan toplantıların hiçbirine Şehir Plancıları Odası temsilcisinin katılamadığını anlattı.

31/2018 Sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası içerisinde kurulacak noktaların ve sayının belirlenmesi ile ilgili kararların nasıl alınacağı ile ilgili maddeler var iken, bu noktalarda kurulacak sistemlerin ve kamera direklerinin nasıl olacağına dair görev ve yetki veren herhangi bir madde bulunmadığını bildiren Refikoğlu, şöyle devam etti:

“Söz konusu yapılar Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’na göre bina tanımı altına girmektedir. Söz konusu yasanın 3’üncü maddesi; hiç bir kimse yetkili makamdan(ilgili belediye veya kaymakamlık) ruhsat almadıkça, bina inşa edemez veya edilmesine göz yumamaz veya izin veremez.

Yukarıda bahsedilen ruhsatı almak için yapılacak başvurularda bir takım mimari ve mühendislik projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak şu ana kadar kurulan kamera direkleri her hangi bir ruhsat almadan ve her hangi bir odadan vize almadan yapılmıştır. Bu noktada hem estetikten yoksun görüntüler ortaya çıkmış, hem de kent güvenliği için kurulan bu sistemler, statik projeye sahip olmadığı için çevresine tehlike yaratmaktadır. Ayrıca direklerin orantısız büyüklüğünden dolayı bulunduğu yerlerde kaldırım işgali yaratılmış, kaldırımların bu noktaları bazen yayanın geçemeyeceği kadar daraltılmıştır.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık