AktüelGazedda'nın GündemiMaviş: Yüz yüze eğitim için atılması gereken 12 adım var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, eğitimciler olarak okulları açma gailesinde olduklarını belirterek, yapılması gerekenleri madde madde sıraladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 12, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, eğitimciler olarak okulları açma gailesinde olduklarını belirterek, yapılması gerekenleri madde madde sıraladı.

Sendika adına yazılı açıklama yapan Maviş, KTÖS, KTTB ve KTOEÖS’ün birlikte başlattığı çalışmanın son aşamasına geldiklerini söyledi.

Maviş, yüzyüze eğitim için 12 adım atılmasını gerektiğini söyleyerek, şunları belirtti:

“Okulları açmak ve yıl boyunca açık tutabilmek gailesindeyiz…

Okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için KTÖS, Kıbrıs Türk Orta Eğiğtim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile birlikte başlattığı çalışmanın son aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Üç örgüt birlikte hazırladığımız bu rehbere son şeklini vermek için Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle işbirliğine giderek, okulları eğitim yılına hazırlama amacındayız.

Tüm taraf ve paydaşların katkılarıyla, ortak yürütülebilecek bir yöntem ile okulları açmak ve yıl boyunca açık tutabilmek gailesinde olduğumuzu vurgularız.

Eğitim Bakanlığı’nın da işbirliğine dayalı çalışmalar yapması gereklidir…

Okullarda sadece sağlık, güvenlik, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının tek başına yeterli olmayacağını hatırlatır, eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden organize edilebilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın da işbirliğine dayalı çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizeriz.

Yüz yüze eğitim için 12 uzun adım…

Buna göre;

“Eğitim Bilim Danışma Komisyonu” ivedilikle oluşturulmalıdır.

Uzaktan eğitim döneminin her yönü ile ilgili veri analizi yapılmalıdır.

Uzaktan eğitim döneminin ölçme ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri ve okula yeniden geri dönüşleri ile ilgili ön hazırlık yapılmalıdır.

Yeni eğitim yılı başlamadan önce kayıplar ile ilgili destek programı planlanmalıdır.

Öğretim programları yeniden gözden geçirmeli, temel ihtiyaçlar belirlenmeli, yeni ihtiyaç duyulan davranış, beceri ve kazanımlar programa dahil edilmelidir.

Öğretmenlerin ve ailelerin teknoloji ve program okuryazarlığı ile desteklenmesi için planlama yapılmalıdır.
Okullar kadro ve alt yapı bakımından sorunsuz açılmalıdır.

İstismar ve ihmalleri ortaya çıkarmak için “Okul aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikaları” gündeme alınmalıdır.

Sağlıklı ve güvenli okullar için her okula bütçe planlaması yapılmalıdır.

Eğitim Bakanlığı her türlü duruma hazır olacak bir seyrekleştirilmiş uzaktan eğitim modelini hazırda tutmalıdır.

Eğitim paydaşları ile işbirliği yapılmalı ve aileler planlamalardan haberdar edilmelidir.

7 haftalık bir zaman dilimi kaldı…

Okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için 7 haftalık bir zaman dilimi olduğunu ifade eder, tüm yetkilileri sorumluluk almaya davet eder, ilkeli ve işbirliğine dayalı tüm çalışmalara katkı koyacağımızı belirtiriz”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık