AktüelEditoryalGazedda'nın GündemiGazeddablogMertkan HamitMağusa-Yeniboğaziç-İskele imar planı konusunda ciddi bir siyasi irade oluştu – Mertkan Hamit

“Üç gündür Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele imar planı konusunda vizyon ve strateji çalışması yapılıyor. Farklı siyasi görüş, ekonomik koşullarda 100 civarında insan aralıksız bölge üzerine tartışmalar yaptı. Burada ciddi bir siyasi irade oluştu. Buradaki idare bölgenin geleceğini ekolojiye duyarlı, sürdürebilir bir turizm anlayışı etrafında görüyor.  Katılımcıların ortaya koyduğu ve görüş birliği olan belli başlı konular var; tüm konular yakın zamanda kamusal olarak da paylaşılacak. Tartışmalar sonrasında genel bir vizyon oluştu. Bu vizyon “doğal, kültürel...
Mertkan Hamit Mertkan HamitŞubat 28, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

“Üç gündür Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele imar planı konusunda vizyon ve strateji çalışması yapılıyor.
Farklı siyasi görüş, ekonomik koşullarda 100 civarında insan aralıksız bölge üzerine tartışmalar yaptı.
Burada ciddi bir siyasi irade oluştu. Buradaki idare bölgenin geleceğini ekolojiye duyarlı, sürdürebilir bir turizm anlayışı etrafında görüyor. 
Katılımcıların ortaya koyduğu ve görüş birliği olan belli başlı konular var; tüm konular yakın zamanda kamusal olarak da paylaşılacak. Tartışmalar sonrasında genel bir vizyon oluştu.
Bu vizyon “doğal, kültürel ve tarihi dokusunu, sürdürebilir ve yenilikçi bir ekonomik anlayışla değerlendiren, nitelikli iş sahaları ve istihdam olanakları yaratan kaliteli yaşam merkezi” şeklinde belirlendi.

Ben yüzlerce öneri arasında kendi adıma belli başlı notlar aldım.
Bunlar:
1- Bölgedeki askeri bölgeler ve eğitim taburu kentin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu bölgelerin doğal varlıkları koruyarak, kamusal alana dönüştürülmelidir.
2- Toplumsal cinsiyet bakış açısını barındıran bir plan ve gelişimin gerçekleştirilmesi.
3- 3 bölgenin entegre bir biçimde bir araya getirilerek, geniş bir ekonomik alan kurgulanması
4- Kapalı maraş senaryosunun hesaba katılarak imar planın gerçekleştirilmesi
5- İmar planının idame edilmesinin sağlanması için ciddi denetleme ve cezai sistemlerin önceliklendirilmesi

Bence önemli bir süreç. Bundan sonrasında da katılımcı ve yapılandırılmış tartışmalar şeklinde sürecin devam ederse bölgedeki gelecek çok daha sağlıklı olacak”.

Sosyal Medya

Mertkan Hamit

Mertkan Hamit

Ekonomist, Araştırmacı. İnsan Hakları üzerine Doktora adayı. Mağusa İnisiyatifi aktivisti. Photo Credit: https://www.instagram.com/richardahnert/

LGBT kitapcık