AktüelEkolojiKüba dünyanın en sürdürülebilir ülkesi oldu

Sürdürülebilir Gelişme Endeksi'ne göre ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi verilerinin yanı sıra doğaya verdikleri zarar da değerlendiriliyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 24, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Sürdürülebilir Gelişme Endeksi’ne (SDI) göre sosyalist ada devleti Küba, dünyanın en sürdürülebilir ülkesi oldu. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Kosta Rika, Sri Lanka, Arnavutluk ve Panama.  Çalışmada, ülkeler insani gelişim değerlerinin yanı sıra doğaya verdikleri zarara göre de sıralanıyor.

Antropolojist Dr. Jason Hickel tarafından geliştirilen veritabanında ülkenin gelişmişlik seviyeleri belirlenirken ortalama yaşam süresi beklentisi, sağlık, eğitim ve kişi başına düşen karbon ayak izinin Dünya’nın doğal sınırını ne kadar aştığı gibi veriler analiz ediliyor.

Çevresel yıkım göz ardı ediliyor

SDI, Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılından bu yana yıllık raporları hazırlarken kullanılan İnsani Gelişme Endeksi’ni (HDI) güncellemek için oluşturuldu. HDI ülkeleri değerlendirirken yalnızca yaşam beklentisini, eğitimi ve kişi başına gayri safi milli geliri göz önünde bulunduruyor. Ancak Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi en iyi performans gösterenlerin ekonomik büyümesinin neden olduğu çevresel bozulmayı göz ardı ediyor.

Hikel: İnsani Gelişme Endeksi çelişki dolu

Araştırmayı yürüten Hickel, “Bu ülkeler iklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin zaten açlık oranlarının yükselmesine neden olduğu daha fakir küresel Güney ülkelerini orantısız bir şekilde etkileyen diğer ekolojik bozulma biçimlerine büyük katkıda bulunuyorlar” dedi. HDI’nın kendi içerisinde çelişki içeren bir kalkınma modelini desteklediğini söyleyen Hickel, “Evrensel olduğunu iddia eden bir gelişme göstergesi için böyle bir çelişki savunulamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık