AktüelGazedda'nın GündemiKTTB: Kadınlar bu süreçten çok daha fazla etkileniyor

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 8, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde, sadece enfeksiyonla değil sosyal ve ekonomik sorunlarla da başa çıkmaya çalışıyoruz. Kadınların bu süreçten çok daha fazla etkilendiği dünya genelinde artık kabul görmüş bir gerçektir. Araştırmalar pandemi döneminde kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığını, işini kaybetme riski ile daha çok karşılaştıklarını ve ev içinde artan iş yükü dolayısıyla en çok etkilenen grupların başında geldiklerini gösteriyor”

Tabipler Birliği’nin mesajı şu ifadelerle devam etti:

“Ülkemizde 2014’de geçirilen TOCED yasasına göre kurulması gereken Hastane Şiddete Müdahale Biriminin görevi, hastaneye gelen şiddet mağdurunun acil tıbbi bakım ve tedavisinin yapılmasının yanı sıra, mağdurun psikolojik ve fiziki durumu hakkında bilgi veren raporu en geç 12 (on iki) saat içerisinde hazırlamaktır. Bu sayede şiddete uğrayan kadınların fiziki ve psikolojik durumunun raporlanması ve takibinin daha aktif ve etkin yapılması amaçlanmaktadır. En kısa zamanda bu birimlerin faaliyete geçirilmesi, kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarının en elzem adımlarındandır.

Bilinmektedir ki dünya genelinde insan yaşamı için mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarının yüzde 70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Yaşamı kurmakta ve kurtarmakta tüm dezavantajlara rağmen yerini alan kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde selamlıyoruz.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık