AktüelGazedda'nın GündemiKTOEÖS: Korku ve tehdit politikalarıyla basın susturulmaya çalışılıyor

"Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak demektir!"
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 2, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “ülkemizde bazı basın-yayın kuruluşlarının doğru ve ilkeli bir şekilde gerçekleri toplumla paylaşması bazı kesimleri rahatsız ettiğinden,  bu kesimler korku ve tehdit politikalarını devreye sokarak basın çalışanlarımızı yıldırmaya, susturmaya çalışmaktadır” diyerek “Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak demektir!” vurgusunda bulundu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Duygu Geylan yayınladığı yazılı açıklamada “Gazeteciler her türlü baskıdan uzak, özgür bir ortamda meslek ilkelerine uygun olarak habercilik görevlerini yapabilmeli, hiçbir baskıya maruz kalmadan  fikirlerini, bildiklerini korkmadan söyleyebilmeli, toplumla bunları paylaşabilmelidir” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Hukuk devletlerinde basın özgürlüğü en temel özgürlük alanlarından biridir. Basın özgürlüğünün varlığı, ifade ve fikir özgürlüğünü sağlamaktadır. Aynı zamanda halkın basın aracılığı ile gerçeğe ulaşma hakkını ve en temel haklardan biri olan haber alma özgürlüğünü temin etmektedir.

Tarih boyunca düşünceye, fikirlere kilit vurmaya çalışan iktidarlar her zaman var olmuştur. Buna maruz kalan toplumlar çok ağır bir şekilde bedel ödemiştir. Diktatörlüğe giden yolda ilk susturulanlar basın çalışanları olmuş, haklının değil güçlünün yanında yer alan bir medya ordusu oluşturularak, iktidar sahipleri makamlarını yarattıkları kalemşörler sayesinde uzun süre korumuşlardır.

Ülkemizde bazı basın-yayın kuruluşlarının doğru ve ilkeli bir şekilde gerçekleri toplumla paylaşması bazı kesimleri rahatsız ettiğinden,  bu kesimler korku ve tehdit politikalarını devreye sokarak basın çalışanlarımızı yıldırmaya, susturmaya çalışmaktadır.

Basın çalışanlarının susturulması, gerçeklerin kitlelere ulaşmasının engellenmeye çalışılması şeffaflığı ortadan kaldıracağı gibi, demokrasinin de büyük bir yara almasına yol açacak, kamuoyunun bilgi edinme hakkı gasp edilmiş olacaktır!

Gazeteciler her türlü baskıdan uzak, özgür bir ortamda meslek ilkelerine uygun olarak habercilik görevlerini yapabilmeli, hiçbir baskıya maruz kalmadan  fikirlerini, bildiklerini korkmadan söyleyebilmeli, toplumla bunları paylaşabilmelidir.

Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak demektir!

Demokratik değerleri benimseyen bir örgüt olarak bizler, özgür, onurlu ve bağımsız basının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık